• 0–24-samarbeidet i Finnmark. En erfaringsoppsummering 2018–2020 

   Nygaard, Vigdis (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer erfaringer fra tre modellkommuners deltakelse i 0–24-samarbeidet, et prosjekt koordinert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 0–24-samarbeidet har som mål å få til bedre koordinerte tjenester ...
  • Akutt - for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern 

   Storhaug, Anita S.; Havnen, Karen J Skaale; Fylkesnes, Marte Knag; Kojan, Bente Heggem; Christiansen, Øivin; Langsrud, Elizabeth; Jarlby, Frederikke; Jørgensen, Kristina; Sørlie, Hanne Elisabeth; Gresdahl, May; Skrove, Gaute (Research report, 2020)
   Hovedformålet med studien, som er gjort på oppdrag fra Bufdir, er å øke kunnskapen om kommunale barneverntjenesters arbeid i akuttsituasjoner. Det gjelder organiseringen av akuttarbeidet, beslutningsgrunnlag, beslutningsprosesser, ...
  • Anbefalinger fra ungdomspanelet til nordområdemeldingen 

   Arntzen, Anna; Myhr, Sindre (Research report, 2020)
   NORCE har på oppdrag fra Utenriksdepartementet gjennomført en spørreundersøkelse om anbefalinger fra ungdomspanelet til nordområdemeldingen. Spørreundersøkelsen ble sendt til ungdommene på mobil med link til spørreskjema. ...
  • Arbeidskraft og kompetanse for verdiskaping 

   Karlstad, Stig (Research report, 2020)
   Hovedformålet med prosjektet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om forholdet mellom tilbud og etterspørsel av ulike typer arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet og se på noen strategiske tilnærminger i arbeidet ...
  • Arealstrategi i småkommuner: Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel? 

   Angell, Elisabeth; Bråtå, Hans Olav; Aarsæther, Nils (Research report, 2021)
   Denne rapporten kartlegger for det første omfanget og utbredelsen av arealstrategi i kommuner med inntil 2500 innbyggere og for det andre studeres bruken av og innholdet i arealstrategiene i seks casekommuner (Lebesby, ...
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger 

   Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Iversen, Anette Christine; Tjelflaat, Torill (Research report, 2020)
   Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, ...
  • Barometer Nord 

   Ellingsen, May-Britt; Krane, Martin Sollund; Rypestøl, Jan Ole (Research report, 2019)
   Hovedtrenden er bedriftene optimistiske på landsdelens vegne, men mer avventende i forhold til egen bransje. Man forventer dempet prisvekst og positiv lønnsomhetsutvikling. Nordnorske bedrifter legger halvparten av ...
  • Bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med revmatiske lidelser 

   Normann, Roger (Research report, 2020)
   Denne rapporten er utformet av NORCE på oppdrag for Emijoli AS og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund Agder. Prosjektet er ett forprosjekt med tema bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med ...
  • Brukermedvirkning på systemnivå (BRUS) 

   Berget, Bente; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2020)
   De fem kommunene som har deltatt i prosjektet (Kristiansand, Arendal, Songdalen, Grimstad og Lindesnes) har alle erfaring med brukermedvirkning på systemnivå, men denne brukermedvirkningen har vært organisert på forskjellig ...
  • Byvekstavtaler og arealplanlegging: Case Nord-Jæren 

   Leknes, Einar; Uhre, Andreas Nordang (Research report, 2021)
   Denne rapporten er en leveranse i et prosjekt om samvirke mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i byområdene som omfattes av ordningen med byvekstavtaler. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ved Tore Leite ...
  • Bærekraftige kystsamfunn: Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien – strategier og ringvirkninger 

   Kårtveit, Bård; Karlstad, Stig (Research report, 2021)
   Den norske fiskeindustrien skaper tusenvis av arbeidsplasser og utgjør en økonomisk ryggrad for mange kystsamfunn i Nord-Norge. Samtidig sliter små kystkommuner i landsdelen med ungdomsflukt, synkende folketall og sårbare ...
  • Capital rationing and business cycles in the Norwegian petroleum industry 

   Osmundsen, Petter; Lorentzen, Sindre (Research report, 2020)
   We analyse business cycles of oil and gas investment on the Norwegian continental shelf. Investment declined steeply from 2014 until 2017, following business cycle-induced cost increase and a subsequent dramatic drop in ...
  • Deliberativ meningsmåling om arealutviklingen på Dokken og bilfrie områder i Bergen 

   Arnesen, Sveinung; Fimreite, Anne Lise; Skiple, Jon Kåre (Others, 2021)
   Hvordan skal havneområdet Dokken fornyes? Bergen kommune har startet arbeidet for utvikling på Dokken som et nytt byutviklingsområde. Byrådet har en visjon for Dokken om en transformasjon og utvikling av et stort havneområde ...
  • Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet 

   Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune; Eimhjellen, Ivar (Rapport – Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2021)
   Denne delrapporten tar for seg kommunenes erfaringer fra innføringen av forsøket med fritidskort for barn og unge. Fritidskortet er en universell ordning for alle barn og unge fra 6 til fylte 18 år som skal kunne brukes ...
  • Den tredje rollen: Fra distriktshøgskole til universitet 

   Normann, Roger; Pinheiro, Romulo (Chapter, 2019)
  • Digital arbeidsrettet rehabilitering: En kvalitativ survey blant rehabiliteringsklinikker i Norge — basert på erfaringer etter korona 

   Øyeflaten, Irene Larsen; Skagseth, Martin; Lien, Guro; Johansen, Thomas; Brunvatne, Stefan; Svardal, Solveig (Research report, 2020)
   Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2020 etter full eller delvis nedstenging fra 12. mars. Klinikker som hadde utviklet et digitalt oppfølgingstilbud startet opp igjen med tilpasset drift tidligere enn de som ikke hadde ...
  • Digital flyt på legevakt 

   Heimestøl, Line Kamilla; Råd, Liv; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Morken, Tone (Research report, 2019)
   Legevaktene i Norge bruker mange verktøy for å registrere, triagere og dokumentere pasientinformasjon og behandling. De ulike systemene er ofte selvstendige og kommuniserer ikke, noe som sannsynligvis har ført til økt ...
  • Distriktskommunen som næringsutvikler 

   Aarsæther, Nils; Bye, Geir; Myhr, Sindre (Research report, 2020)
   Kartlegginga av distriktskommunenes rolle i næringsutvikling baserer seg på innkomne svar på et spørreskjema stilet til 175 distriktskommuner. Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2020, og rapporten er ferdigstilt mars ...
  • Economic rents in Norwegian aquaculture 

   Misund, Bård; Tveterås, Ragnar (Research report, 2020)
   This report is a summary of the findings in from the project “NFR 283312 – FISH TAX: Resource rent and taxation in the Norwegian Fisheries and Aquaculture industries” funded by the Norwegian Research Council SKATT programme. ...
  • Effektevaluering av Raskt i jobb for flyktninger 

   Sveinsdottir, Vigdis; Fyhn, Tonje; Frangakis, Maria; Opsahl, Jon (Research report, 2020)
   Raskt i jobb et prosjekt initiert av NAV Vestland og Introduksjonssenteret for flyktninger i Bergen, som en del av satsningen «Hurtigsporet» som ble etablert i 2016. Prosjektet Raskt i jobb har til hensikt å hjelpe flyktninger ...