Now showing items 229-246 of 246

  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2020 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2021)
   Koronapandemien prega også vakttårna i 2020. Kontaktraten steig kraftig, til 397 pr. tusen innbyggjarar (363 pr. tusen i 2019), men variasjonen mellom vakttårna var stor. Legevaktene i Arendal, Kvam og Nes drog raten opp. ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2021 

   Eikeland, Ole Johan; Midtbø, Vivian; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2022)
   Koronapandemien har i to år prega vakttårna, men i ulik grad. Kontaktraten steig igjen kraftig, til 426,6 pr. tusen innbyggjarar (397 pr. tusen i 2020). Variasjonen mellom vakttårna er stor sidan pandemien har blitt handtert ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2022. 

   Eikeland, Ole Johan; Midtbø, Vivian; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2023)
   Koronapandemien gjorde at kontaktraten ved legevaktene steig kraftig i åra 2020 og 2021, men raten gjekk ned att i 2022, og var 380,7 pr. tusen innbyggjarar (426,6 pr. tusen i 2021). Variasjonen i reduksjonen er stor mellom ...
  • Våre strender – vår velferd. Strandrydding som inkludering og aktivt medborgerskap 

   Kvanneid, Aase J.; Guribye, Eugene (Research report, 2019)
   Denne rapporten er finansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og handler om hvordan strandrydding som en form for aktivt medborgerskap kan bidra til en opplevelse av nytte og verdi for mennesker som, av ulike ...
  • Vegutbygging og trafikkvekst: Effekter av nye vegprosjekter på trafikkvolum og reisemiddel-fordeling på Nord-Jæren og i Trondheim 

   Leknes, Einar; Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2022)
   Siktemålet med dette delprosjektet er å analysere hvilke effekter vegutbygging i og inn til byområdene på Nord-Jæren (Eiganestunellen, Hundvågtunnelen og Ryfast) og i Trondheim (Ny E6 sør) har hatt på trafikken og reiseatferd. ...
  • Veien til selvstendighet 

   Kvestad, Ingrid; Bøe, Tormod (Research report, 2019)
   «Veien til Selvstendighet» er et samarbeidsprosjekt mellom Barneverntjenesten for Enslige Mindreårige Flyktninger i Bergen kommune og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, NORCE Norwegian Research Centre. Prosjektet ...
  • Veien videre – Resiliens i Troms og Finnmark 

   Teräs, Jukka Tapani; Ellingsen, May-Britt (Research report, 2022)
   Hvordan skal eksterne sjokk slik som Covid-pandemien håndteres i Troms og Finnmark? Hvordan er samfunn og næringsliv i region rustet til å håndtere krisen? Hvilken resiliens – det vil si robusthet og motstandsdyktighet – ...
  • Velgernes vurderinger og valg: Valgresultater og meningsmålinger 1981–2024 

   Rommetvedt, Hilmar (Report, 2023)
   I dette notatet har jeg samlet en del artikler om velgernes vurderinger og de store svingningene i de politiske partienes oppslutning. De er skrevet på grunnlag av valgresultatene, de månedlige meningsmålingene og andre ...
  • Video i legevaktsentral – Rapport nr. 2-2022, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 

   Sandal, Nathalie (Research report, 2022)
   Stiftelsen Norsk luftambulanse har utviklet videoløsningen, «Hjelp 113 video», for legevakt- og akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) sammen med Helsedirektoratet, Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) og AMK ...
  • Wind and Fisheries: Desktop Study on the Coexistence Between Offshore Wind and Fisheries in Sothern North Sea II 

   Austrheim, Elisabeth; Dahlgren, Thomas Gunnar; Handberg, Øyvind N.; Hestetun, Jon Thomassen; Haugland, Lars Martin; Aslesen, Sander Rivø; Navrud, Ståle (Research report, 2022)
   The Norwegian Government has launched a major initiative to promote offshore wind power , in which bottom-fixed wind power will be developed in the Southern North Sea II (SN II) area. There is a low level of fishing ...
  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2020. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2021 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2022)
   Dette er fjortende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2020, mens denne inneholder data fra 2021. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2022 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2023)
   Dette er femtende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2021, mens denne inneholder data fra 2022. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2023 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2024)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Økonomiske tap for reindrifta knyttet til veganlegg på E8 Sørbotn-Laukslett og i Lavangsdalen. Tromsdalen–Mauken reinbeitedistrikt, Tromsø kommune 

   Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans (Research report, 2022)
   Rapporten er et oppdrag for Statens Vegvesen, bygd på vedtatte planer og utredninger. Mandatet angir at rapporten skal være et mest mulig objektivt grunnlag for forhandlinger om minnelige løsninger mellom reinbeitedistriktet ...
  • Økt frekvens og lavere priser. Evaluering av takstreduksjon og økt ruteproduksjon som tiltak for økt bruk av kollektivtransport i Stavangerregionen 

   Bayer, Stian Brosvik; Pritchard, Ray (Research report, 2023)
   Høsten 2020 innførte mobilitetsselskapet Kolumbus en økning i ruteproduksjonen på utvalgte ruter samtidig som de reduserte prisen på de fleste av periodebillettene sine. Dette ble gjort som følge av bompengeforliket i ...