Select a community to browse its collections.

Norce Energi [21]
Norce Helse [87]
Norce Klima [70]
Norce Miljø [320]
Norce Samfunn [99]
Norce Teknologi [43]
Pre-Norce – historisk arkiv [1496]
 • Otra – Habitatkartlegging av lakseførende strekning og i utvalgte bekker i 2020 

  Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Lehmann, Gunnar Bekke; Velle, Gaute; Helle, Turid Myklebust; Hanssen, Erlend Mjelde (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  NORCE LFI fikk i mars 2020 i oppdrag fra Otra Laxefiskelag å kartlegge anadrom strekning inkludert utvalgte sidebekker i Otra. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for laks ...
 • Kartlegging av Torfinno, Voss kommune. Habitat, ungfisk, bunndyr og tiltak 

  Espedal, Espen Olsen; Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  BKK ønsket å få gjennomført en kartlegging av fysisk habitat i den anadrome delen av Torfinno i tillegg til undersøkelser av ungfisktettheter og prøvetaking av bunndyr. Norce LFI har i denne anledning på oppdrag fra BKK ...
 • Effekter av vanntemperatur på vekst og rekruttering hos laks og aure i Bjoreio 

  Skoglund, Helge; Vollset, Knut (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Tapping av kaldt bunnvann fra Sysenmagasinet for å opprettholde minstevannføringen i Vøringsfossen har ført til lavere temperaturer og dårligere oppvekstsvilkår for laks og sjøaure i Bjoreio. Som et tiltak for å øke ...
 • Vetlefjordelvi – forslag til justering av terskler 

  Gabrielsen, Sven Erik; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  På oppdrag fra Sogn og Fjordane Energi AS (heretter kalt SFE) har NORCE LFI (heretter kalt LFI) gjennomført en vurdering av samtlige terskler i Vetlefjordelvi i Balestrand kommune, mai 2020. Hensikten med feltarbeidet var ...
 • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

  Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)

View more