• Lister – Europas «grønne batteri» - Trusler og muligheter for regionen 

  Røed, Helge; Skaaland, Åsbjørn; Imenes, Anne Gerd; Knudsen, Jon P. (Research report, 2011)
  Dette posisjonsnotatet er utarbeidet av Agderforskning i et nært samarbeid med Listerrådet. Posisjonsdokumentet beskriver de trusler og muligheter som åpner seg for Listerregionen i forbindelse med den store energiutbyg-gingen ...
 • Inkluderende kulturskole. Kulturskoletilbudet i storbyene 

  Bjørnsen, Egil (Research report, 2012)
  Denne rapporten omhandler et forskningsprosjekt som forsøker å avdekke hva som fungerer som barrierer for bruk av kulturskoletilbudet i de fem største byene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand). ...
 • Kjønnsforskjeller i en likhetskultur En studie av arbeidsdeling, sosialisering og likestilling i Agder 

  Skarpenes, Ove; Nilsen, Ann Christin Eklund (FoU rapport, Research report, 2011)
  Rapporten Kjønnsforskjeller i en likestillingskultur omhandler oppfatninger om arbeidsdeling, likestilling og oppdragelse, slik de kommer til uttrykk og praktiseres i et utvalg familier i to kommuner i Vest-Agder. Bakgrunnen ...
 • Hvilken type innovasjonspolitiske virkemidler egner seg for reiselivsbedrifter? 

  Aas, Tor Helge (Research report, 2015)
  Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over hva faglitteraturen sier om hvilke innovasjonspolitiske virkemidler som egner seg for reiselivsnæringen. Hovedkonklusjonen til rapporten er at førstegenerasjons ...
 • Husrom uten hjerterom. Kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser? 

  Bakke, Kathrine; Kvamme, Ingunn; Mydland, Trond Stalsberg; Wærdahl, Randi (FoU rapport, Research report, 2012)
  Dette er en forskningsrapport som omhandler vanskeligstilte på boligmarke-det. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Formålet med pro-sjektet er å identifisere hvilken betydning boligen har for vanskeligstilte ...

View more