Now showing items 239-246 of 246

  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2020. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2021 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2022)
   Dette er fjortende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2020, mens denne inneholder data fra 2021. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2022 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2023)
   Dette er femtende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2021, mens denne inneholder data fra 2022. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2023 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2024)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Økonomiske tap for reindrifta knyttet til veganlegg på E8 Sørbotn-Laukslett og i Lavangsdalen. Tromsdalen–Mauken reinbeitedistrikt, Tromsø kommune 

   Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans (Research report, 2022)
   Rapporten er et oppdrag for Statens Vegvesen, bygd på vedtatte planer og utredninger. Mandatet angir at rapporten skal være et mest mulig objektivt grunnlag for forhandlinger om minnelige løsninger mellom reinbeitedistriktet ...
  • Økt frekvens og lavere priser. Evaluering av takstreduksjon og økt ruteproduksjon som tiltak for økt bruk av kollektivtransport i Stavangerregionen 

   Bayer, Stian Brosvik; Pritchard, Ray (Research report, 2023)
   Høsten 2020 innførte mobilitetsselskapet Kolumbus en økning i ruteproduksjonen på utvalgte ruter samtidig som de reduserte prisen på de fleste av periodebillettene sine. Dette ble gjort som følge av bompengeforliket i ...