• Bakkebaserte radarmålinger i etterkant av leirskred i Sørkjosen 10.05.2015. (13/2015) 

   Eriksen, Harald Øverli; Lauknes, Tom Rune; Hindberg, Heidi; Larsen, Yngvar (Research report, 2015)
  • Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger 

   Vis, Svein Arild; Christiansen, Øivin; Havnen, Karen J Skaale; Lauritzen, Camilla; Iversen, Anette Christine; Tjelflaat, Torill (Research report, 2020)
   Meldinger til barneverntjenesten er utgangspunkt for de ca. 50 000 undersøkelser som årlig gjennomføres i Norge. Barneverntjenestene har vært kritisert av fagfolk, brukere, politikere og media, nasjonalt og internasjonalt, ...
  • Bedrestilte forstadsbuarar frå hovudstaden? Dei norske velforeningane 1872–1940 

   Grove, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Frå 1870-åra vart ei rekke velforeningar til i kommunane rundt hovudstaden. Fram til andre verdskrig speler vella ei viktig rolle i måten desse landkommunane vert til forstadskommunar. Vella var sentrale i middelklassen ...
  • Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river 

   Lennox, Robert J.; Thiemer, Kirstine; Vollset, Knut Wiik; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Nilsen, Cecilie Iden; Haugen, Thrond Oddvar; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Total dissolved gas supersaturation from dams and power stations is a chronic freshwater pollutant that is toxic to animals with aquatic respiration. Laboratory ecotoxicology experiments have revealed capacity for captive ...
  • Belief in God, Confidence in the Church and Secularization in Scandinavia 

   Lemos, Carlos; Puga-Gonzalez, Ivan (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   We used the three latest rounds of the religion module of International Social Survey Programme to study secularization in Denmark, Norway, and Sweden, focusing on belief in God. We restricted our sample to the affiliated ...
  • Benthic eDNA metabarcoding provides accurate assessments of impact from oil extraction, and ecological insights 

   Lanzén, Anders; Dahlgren, Thomas Gunnar; Bagi, Andrea; Hestetun, Jon Thomassen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Apart from its contribution to climate change, offshore oil and gas extraction is also a potential threat to the diversity and function of marine ecosystems. Routine monitoring of the environmental status of affected areas ...
  • Best Practice Data Standards for Discrete Chemical Oceanographic Observations 

   Jiang, Li-Qing; Pierrot, Denis; Wanninkhof, Rik; Feely, Richard A.; Tilbrook, Bronte; Alin, Simone; Barbero, Leticia; Byrne, Robert H.; Carter, Brendan R.; Dickson, Andrew G.; Gattuso, Jean-Pierre; Greeley, Dana; Hoppema, Mario; Humphreys, Matthew P.; Karstensen, Johannes; Lange, Nico; Lauvset, Siv Kari; Lewis, Ernie R.; Olsen, Are; Pérez, Fiz F.; Sabine, Christopher; Sharp, Jonathan D.; Tanhua, Toste; Trull, Thomas W.; Velo, Anton; Allegra, Andrew J.; Barker, Paul; Burger, Eugene; Cai, Wei-Jun; Chen, Chen-Tung A.; Cross, Jessica; Garcia, Hernan; Hernandez-Ayon, Jose Martin; Hu, Xinping; Kozyr, Alex; Langdon, Chris; Lee, Kitack; Salisbury, Joe; Wang, Zhaohui Aleck; Xue, Liang (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Effective data management plays a key role in oceanographic research as cruise-based data, collected from different laboratories and expeditions, are commonly compiled to investigate regional to global oceanographic ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Postler, Christoph; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua AS gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i 17 anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2020. Dette var første av seks år i et overvåkingsprogram som inngår i prosjektet ...
  • Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2021. Dette var andre av seks år i et ...
  • Biogeochemical timescales of climate change onset and recovery in the North Atlantic interior under rapid atmospheric CO2 forcing 

   Bertini, Leonardo; Tjiputra, Jerry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Anthropogenic climate change footprints in the ocean go beyond the mixed layer depth, with considerable impacts throughout mesopelagic and deep-ocean ecosystems. Yet, little is known about the timing of these environmental ...
  • Biological intercalibration: Invertebrates 2020 

   Velle, Gaute; Birkeland, Ina Bakke; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport, Research report, 2020)
   The 24th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three laboratories. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
  • Biologiske og kjemiske undersøkelser i 9 vassdrag i Sogn og Fjordane i 2019 

   Skår, Bjørnar; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven-Erik; Velle, Gaute (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   I ytre deler av Sogn og Fjordane har mange vassdrag vært utsatt for forsuring, men siden 1990‐tallet har det vært en forbedring i forsuringssituasjonen i Sogn og Fjordane. Det har imidlertid vært påvist flere sjøsaltepisoder ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2019 

   Birkeland, Ina Bakke; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph; Velle, Gaute; Skoglund, Helge; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Dåsånavassdraget er en sideelv til Otra, og var en del av det opprinnelige utbredelsesområdet til den relikte laksen bleke før den forsvant fra vassdragsavsnittet som følge av forsuring. I perioden 20142018 har det årlig ...
  • Biologiske undersøkelser i Dåsåna og Otra 2020 

   Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Birkeland, Ina Bakke; Stöger, Elisabeth; Postler, Christoph; Skoglund, Helge (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2021)
   Rognplantingen i perioden 2014-2018 har gitt en markert økning i fangsten av bleke i rusefiske i perioden 2016 til 2020. Utfra fangstene i Dåsvatnet er det rimelig å forvente at rognplantingen vil gi opphav til kjønnsmoden ...
  • Biomarker responses and accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons in Mytilus trossulus and Gammarus oceanicus during exposure to crude oil 

   Turja, Raisa; Sanni, Steinar; Stankeviciute, Milda; Butrimaviciene, Laura; Dévier, Marie-Helene; Budzinski, Helene; Lehtonen, Kari K. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In the brackish water Baltic Sea, oil pollution is an ever-present and significant environmental threat mainly due to the continuously increasing volume of oil transport in the area. In this study, effects of exposure to ...
  • Bleka i Byglandsfjorden 2018 - 2021 - Status, trusler og anbefalte tiltak 

   Skoglund, Helge; Stöger, Elisabeth; Helle, Turid M.; Birkeland, Ina; Postler, Christoph; Isaksen, Trond Einar; Mahlum, Shad; Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian; Ray, Jessica Louise; Lima, Rachel; Espedal, Espen Olsen; Johannessen, Arne; Normann, Eirik S.; Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Bleka i Byglandsfjorden gjennomfører hele livssyklusen i ferskvann og er sammen med Namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering førte bestanden til ...
  • Boligmarkedsanalyse – Solund kommune 

   Nygaard, Vigdis (Research report, 2014)
  • The bone-degrading enzyme machinery: From multi-component understanding to the treatment of residues from the meat industry 

   Fernandez-Lopez, Laura; Sanches-Carrillo, Sergio; Garcia-Moyano, Antonio; Borchert, Erik; Almendral, David; Alonso, Sandra; Cea-Rama, Isabel; Miguez, Noa; Larsen, Øivind; Werner, Johannes; Makarova, Kira S; Plou, Fransisco J; Dahlgren, Thomas Gunnar; Sanz-Aparicio, Julia; Hentschel, Ute; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Ferrer, Manuel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Many microorganisms feed on the tissue and recalcitrant bone materials from dead animals, however little is known about the collaborative effort and characteristics of their enzymes. In this study, microbial metagenomes ...
  • Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse 

   Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril; Bro, Jørgen (Research report, 2015)
   Denne studien tar for seg hva kommunestørrelse betyr for kommunenes arbeid med næringsrettet utviklingsarbeid. Rapporten er tredelt. I første del gjennomgås tilgjengelig litteratur. Overraskende få studier gir gode ...
  • Bruk av droner for kartlegging av elgbestand. (19/2016) 

   Riise, Tore (Research report, 2016)