Now showing items 531-550 of 1404

  • Habitatkartlegging av Bolstadelva og Vosso i 2020 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Samlet sett viser kartleggingen at det forekommer gyting av laks i hele Vossovassdraget. Imidlertid er det flere steder lite hulrom i elvebunnen og dermed dårlige skjulforhold for eldre ungfisk i flere av de undersøkte ...
  • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
  • Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Hareidvassdraget i Hareid kommune våren 2021. Anadromt areal i Hareidselva, Kaldholelva og Riseelva ble kartlagt. Totalt ble det gjort ...
  • Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Innfjordelva i Rauma kommune høsten 2021. Kartleggingen viser at mangel på skjul er den viktigste fysiske habitatflaskehalsen for laks ...
  • Habitatkartlegging i Jølstra 

   Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Norce LFI fikk vinteren 2019 i oppdrag fra Førde Elveeigarlag å kartlegge Jølstra. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper ...
  • Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Norddalselva i Fjord kommune våren 2021. Hele anadrom strekning ble kartlagt. Norddalselva er relativt stri på hele anadrom strekning. ...
  • Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Samnangervassdraget i Samnanger kommune sommeren og høsten 2021. Anadromt areal i Tysseelva, Storelva og Frølandselva ble kartlagt. I ...
  • Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at ...
  • Habitatkartlegging i Strynselva høsten 2020 

   Stranzl, Sebastian Franz; Vollset, Knut; Pulg, Ulrich; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Strynselva i Stryn kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat og skjul er viktige habitatflaskehalser. Det anbefales ...
  • Habitatkartlegging i Ørstavassdraget i 2022 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;489, Research report, 2023)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av en habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Ørstavassdraget sommeren og høsten 2022. Habitat og inngrep ble kartlagt på hele anadrom strekning, som inkluderer Ørstaelva, Åmdalselva, ...
  • The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx) 

   Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; De Boeck, Hans J.; Eycott, Amy Elizabeth; Reinsch, Sabine; Robinson, David A.; Vicca, Sara; Berauer, Bernd; Christiansen, Casper Tai; Estiarte, Marc; Grünzweig, José M.; Gya, Ragnhild; Hansen, Karin; Jentsch, Anke; Lee, Hanna; Linder, Sune; Marshall, John; Peñuelas, Josep; Schmidt, Inger Kappel; Stuart-Haëntjens, Ellen; Wilfahrt, Peter; Vandvik, Vigdis; Abrantes, Nelson; Almagro, María; Althuizen, Inge; Barrio, Isabel C.; te Beest, Mariska; Beier, Claus; Beil, Iilka; Berry, Z. Carter; Birkemoe, Tone; Bjerke, Jarle W.; Blonder, Benjamin; Blume-Werry, Gesche; Bohrer, Gil; Campos, Isabel; Cernusak, Lucas S.; Chojnicki, Bogdan H.; Cosby, Bernhard J.; Dickman, Lee T.; Djukic, Ika; Filella, Iolanda; Fuchslueger, Lucia; Gargallo-Garriga, Albert; Gillespie, Mark Andrew; Goldsmith, Gregory R.; Gough, Christopher; Halliday, Fletcher W.; Hegland, Stein Joar; Hoch, Gunter; Holub, Petr; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Johnson, Daniel M.; Jones, Scott B.; Kardol, Paul; Keizer, Jan J.; Klem, Karel; Konestabo, Heidi Sjursen; Kreyling, Jürgen; Kröel-Dulay, György; Landhäusser, Simon M.; Larsen, Klaus S.; Leblans, Niki; Lebron, Inma; Lehmann, Marco M.; Lembrechts, Jonas J.; Lenz, Armando; Linstädter, Anja; Llusià, Joan; Macias-Fauria, Marc; Malyshev, Andrey V.; Mänd, Pille; Marshall, Miles; Matheny, Ashley M.; McDowell, Nate; Meier, Ina C.; Meinzer, Frederick C.; Michaletz, Sean T.; Miller, Megan L.; Muffler, Lena; Oravec, Michal; Ostonen, Ivika; Porcar-Castell, Albert; Preece, Catherine; Prentice, Iain C.; Radujković, Dajana; Ravolainen, Virve; Ribbons, Relena; Ruppert, Jan C.; Sack, Lawren; Sardans, Jordi; Schindlbacher, Andreas; Scoffoni, Christine; Sigurdsson, Bjarni D.; Smart, Simon M; Smith, Stuart; Soper, Fiona; Speed, James David Mervyn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Sydenham, Markus A. K.; Taghizadeh-Toosi, Arezoo; Telford, Richard J.; Tielborger, Katja; Töpper, Joachim Paul; Urban, Otmar; van der Ploeg, Martine; Van Langenhove, Leandro; Večeřová, Kristýna; Ven, Arne; Verbruggen, Erik; Vik, Unni; Weigel, Robert; Wohlgemuth, Thomas; Wood, Lauren K.; Zinnert, Julie; Zurba, Kamal (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   1. Climate change is a world-wide threat to biodiversity and ecosystem structure, functioning and services. To understand the underlying drivers and mechanisms, and to predict the consequences for nature and people, we ...
  • Havbruk — bærekraftig verdiskaping og sameksistens 

   Karlstad, Stig (Research report, 2022)
   Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Næringen bidrar med betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Videre vekst avhenger blant annet av tilgang til nye arealer og at veksten er bærekraftig. ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • HBS Agder - Førevaluering av tiltak for helsefremmende barnehager og skoler 

   Helmersen, Migle; Stiberg-Jamt, Rune (Research report, 2019)
   Hovedmålet med det nasjonale folkehelseprogrammet for den regionale satsingen i Agder og for prosjektsatsingen Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Norce og ...
  • Health alliance for prudent prescribing and yield of antibiotics in a patient-centred perspective (HAPPY PATIENT): a before-and-after intervention and implementation study protocol 

   Bjerrum, Anders; García-Sangenís, Ana; Modena, Daniela; Córdoba, Gloria; Bjerrum, Lars; Chalkidou, Athina; Lykkegaard, Jesper; Hansen, Malene Plejdrup; Søndergaard, Jens; Nexøe, Jørgen; Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Sebjørnsen, Isabel; Jensen, Jette Nygaard; Hansen, Matilde Bøgelund; Taxis, Katja; Lambert, Maarten; Benko, Ria; González López-Valcárcel, Beatriz; Raynal, Fabiana; Barragán, Nieves; Touboul, Pia; Bruno, Pascale; Radzeviciene, Ruta; Jaruseviciene, Lina; Bandzaite, Auste; Godycki-Cwirko, Maciek; Kowalczyk, Anna; Lionis, Christos; Karkana, Maria-Nefeli; Anastasaki, Marilena; Coleman, Jamie; Glasová, Helena; van Agtmael, Michiel; Tattevin, Pierre; Borràs, Alicia; Llor, Carl (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Background Excessive and inappropriate use of antibiotics is the most important driver of antimicrobial resistance. The aim of the HAPPY PATIENT project is to evaluate the adaptation of European Union (EU) recommendations ...
  • Health effects of reduced workload for older employees 

   Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To keep elder employees in the labour force, introducing age-dependent job conditions can be a policy measure. However, we know little about the effect of such initiatives. We investigate the effects of a particular programme ...
  • Health Indicator for Low-speed Axial Bearings using Variational Autoencoders 

   Hemmer, Martin; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Waag, Tor Inge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper proposes a method for calculating a health indicator (HI) for low-speed axial rolling element bearing (REB) health assessment by utilizing the latent representation obtained by variational inference using ...
  • Health services in Nordic welfare states: Introducing a new category of providers through the Norwegian free treatment choice reform 

   Lindén, Tord Skogedal; Ervik, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Aim: We contribute to the literature on private provision of health care in Nordic countries by studying developments following the 2015 Norwegian free treatment choice reform. The reform introduced new providers of publicly ...
  • Health-related quality of life of long-term patients receiving opioid agonist therapy: a nested prospective cohort study in Norway 

   Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Lim, Aaron G.; Ruths, Sabine; Kamrul, Islam; Askildsen, Jan Erik; Løberg, Else-Marie; Fadnes, Lars T.; Johansson, Kjell Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Opioid dependence carries the highest disease burden of all illicit drugs. Opioid agonist therapy (OAT) is an evidence-based medical intervention that reduces morbidity and mortality. There is limited knowledge ...
  • Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget 

   Pulg, Ulrich; Hauer, Christoph; Mayer, Stephanie; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2023)
   I et tverrfaglig samarbeid som inkluderer ferskvanns- og restaureringsbiologi, klimaforskning, hydrologi og hydraulikk vises at vassdragsmiljøet i Sokndalsvassdraget er påvirket av en rekke fysiske inngrep og forurensing. ...