• Habitatkartlegging av Bolstadelva og Vosso i 2020 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Samlet sett viser kartleggingen at det forekommer gyting av laks i hele Vossovassdraget. Imidlertid er det flere steder lite hulrom i elvebunnen og dermed dårlige skjulforhold for eldre ungfisk i flere av de undersøkte ...
  • Habitatkartlegging av Etnevassdraget 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Skår, Bjørnar; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som ...
  • Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Hareidvassdraget i Hareid kommune våren 2021. Anadromt areal i Hareidselva, Kaldholelva og Riseelva ble kartlagt. Totalt ble det gjort ...
  • Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 

   Mjelde Hanssen, Erlend; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Innfjordelva i Rauma kommune høsten 2021. Kartleggingen viser at mangel på skjul er den viktigste fysiske habitatflaskehalsen for laks ...
  • Habitatkartlegging i Jølstra 

   Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Norce LFI fikk vinteren 2019 i oppdrag fra Førde Elveeigarlag å kartlegge Jølstra. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper ...
  • Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 

   Hanssen, Erlend Mjelde; Kambestad, Marius (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Samnangervassdraget i Samnanger kommune sommeren og høsten 2021. Anadromt areal i Tysseelva, Storelva og Frølandselva ble kartlagt. I ...
  • Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 

   Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller resultater av habitatkartlegging utført av NORCE LFI i Stordalselva i Fjord kommune høsten 2020. Kartleggingen viser at mangel på gytehabitat er den viktigste habitatflaskehalsen, og at ...
  • The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx) 

   Halbritter Rechsteiner, Aud Helen; De Boeck, Hans J.; Eycott, Amy Elizabeth; Reinsch, Sabine; Robinson, David A.; Vicca, Sara; Berauer, Bernd; Christiansen, Casper Tai; Estiarte, Marc; Grünzweig, José M.; Gya, Ragnhild; Hansen, Karin; Jentsch, Anke; Lee, Hanna; Linder, Sune; Marshall, John; Peñuelas, Josep; Schmidt, Inger Kappel; Stuart-Haëntjens, Ellen; Wilfahrt, Peter; Vandvik, Vigdis; Abrantes, Nelson; Almagro, María; Althuizen, Inge; Barrio, Isabel C.; te Beest, Mariska; Beier, Claus; Beil, Iilka; Berry, Z. Carter; Birkemoe, Tone; Bjerke, Jarle W.; Blonder, Benjamin; Blume-Werry, Gesche; Bohrer, Gil; Campos, Isabel; Cernusak, Lucas S.; Chojnicki, Bogdan H.; Cosby, Bernhard J.; Dickman, Lee T.; Djukic, Ika; Filella, Iolanda; Fuchslueger, Lucia; Gargallo-Garriga, Albert; Gillespie, Mark Andrew; Goldsmith, Gregory R.; Gough, Christopher; Halliday, Fletcher W.; Hegland, Stein Joar; Hoch, Gunter; Holub, Petr; Jaroszynska, Francesca Orinda Holl; Johnson, Daniel M.; Jones, Scott B.; Kardol, Paul; Keizer, Jan J.; Klem, Karel; Konestabo, Heidi Sjursen; Kreyling, Jürgen; Kröel-Dulay, György; Landhäusser, Simon M.; Larsen, Klaus S.; Leblans, Niki; Lebron, Inma; Lehmann, Marco M.; Lembrechts, Jonas J.; Lenz, Armando; Linstädter, Anja; Llusià, Joan; Macias-Fauria, Marc; Malyshev, Andrey V.; Mänd, Pille; Marshall, Miles; Matheny, Ashley M.; McDowell, Nate; Meier, Ina C.; Meinzer, Frederick C.; Michaletz, Sean T.; Miller, Megan L.; Muffler, Lena; Oravec, Michal; Ostonen, Ivika; Porcar-Castell, Albert; Preece, Catherine; Prentice, Iain C.; Radujković, Dajana; Ravolainen, Virve; Ribbons, Relena; Ruppert, Jan C.; Sack, Lawren; Sardans, Jordi; Schindlbacher, Andreas; Scoffoni, Christine; Sigurdsson, Bjarni D.; Smart, Simon M; Smith, Stuart; Soper, Fiona; Speed, James David Mervyn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Sydenham, Markus A. K.; Taghizadeh-Toosi, Arezoo; Telford, Richard J.; Tielborger, Katja; Töpper, Joachim Paul; Urban, Otmar; van der Ploeg, Martine; Van Langenhove, Leandro; Večeřová, Kristýna; Ven, Arne; Verbruggen, Erik; Vik, Unni; Weigel, Robert; Wohlgemuth, Thomas; Wood, Lauren K.; Zinnert, Julie; Zurba, Kamal (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   1. Climate change is a world-wide threat to biodiversity and ecosystem structure, functioning and services. To understand the underlying drivers and mechanisms, and to predict the consequences for nature and people, we ...
  • Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A) 

   Hellang, Øyvind; Lund, Ingrid; Einarson, Kari; Rubecksen, Kristin; Jentoft, Nina (Research report, 2019)
   NORCE har gjennomført en kartlegging av dagens håndhevingsordning for skolemiljøsaker og gjort vurderinger av mulige konsekvenser av nyere mobbeteori på oppdrag fra KS. Rapporten bygger på dokumentanalyse av faktiske ...
  • HBS Agder - Førevaluering av tiltak for helsefremmende barnehager og skoler 

   Helmersen, Migle; Stiberg-Jamt, Rune (Research report, 2019)
   Hovedmålet med det nasjonale folkehelseprogrammet for den regionale satsingen i Agder og for prosjektsatsingen Helsefremmende barnehager og skoler (HBS) er å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Norce og ...
  • Health effects of reduced workload for older employees 

   Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To keep elder employees in the labour force, introducing age-dependent job conditions can be a policy measure. However, we know little about the effect of such initiatives. We investigate the effects of a particular programme ...
  • Health Indicator for Low-speed Axial Bearings using Variational Autoencoders 

   Hemmer, Martin; Klausen, Andreas; Huynh, Khang; Robbersmyr, Kjell Gunnar; Waag, Tor Inge (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper proposes a method for calculating a health indicator (HI) for low-speed axial rolling element bearing (REB) health assessment by utilizing the latent representation obtained by variational inference using ...
  • Health-related quality of life of long-term patients receiving opioid agonist therapy: a nested prospective cohort study in Norway 

   Aas, Christer Frode; Vold, Jørn Henrik; Skurtveit, Svetlana; Lim, Aaron G.; Ruths, Sabine; Kamrul, Islam; Askildsen, Jan Erik; Løberg, Else-Marie; Fadnes, Lars T.; Johansson, Kjell Arne (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Opioid dependence carries the highest disease burden of all illicit drugs. Opioid agonist therapy (OAT) is an evidence-based medical intervention that reduces morbidity and mortality. There is limited knowledge ...
  • Helicopter emergency medical service (HEMS) activity after increased distance to out-of-hours services: an observational study from Norway 

   Nystøyl, Dag Ståle; Røislien, Jo; Østerås, Øyvind; Hunskår, Steinar; Breidablik, Hans Johan; Zakariassen, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background Organizational changes in out-of-hour (OOH) services may have unintended consequences for other prehospital services. Reports indicate an increased use of helicopter emergency medical services (HEMS) after ...
  • Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph; Stranzl, Sebastian Franz; Barlaup, Bjørn Torgeir; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   Denne rapporten sammenstiller fiskebiologiske undersøkelser utført av NORCE LFI i Modalselva nedstrøms Hellandsfossen fra fisketrappen og ned til utløp sjø. Undersøkelsene omfatter habitatkartlegging, overvåking av ...
  • Helsetjenesteteam og omsorgsteam 

   Øygarden, Olaug; Gressgård, Leif Jarle; Berge, Ann Kristin (Research report, 2020)
   Denne rapporten beskriver organisatoriske barrierer og muligheter ved implementering av en ny organiseringsmodell for hjemmebaserte tjenester i Bergen kommune. Modellen innebærer at ansatte med høyere helsefaglig utdanning ...
  • Hierarchical Representation Learning in Graph Neural Networks with Node Decimation Pooling 

   Bianchi, Filippo Maria; Grattarola, Daniele; Livi, Lorenzo; Alippi, Cesare (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Abstract—In graph neural networks (GNNs), pooling operators compute local summaries of input graphs to capture their global properties, and they are fundamental for building deep GNNs that learn hierarchical representations. ...
  • High CO2 concentration and iron availability determine the metabolic inventory in an Emiliania huxleyi-dominated phytoplankton community 

   Mausz, Michaela A.; Segovia, María; Larsen, Aud; Berger, Stella Angela; Egge, Jorun Karin; Pohnert, Georg (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Ocean acidification (OA), a consequence of anthropogenic carbon dioxide (CO2) emissions, strongly impacts marine ecosystems. OA also influences iron (Fe) solubility, affecting biogeochemical and ecological processes. We ...
  • A High Court plays the accordion: Validating Ex Ante case complexity on oral arguments 

   Bentsen, Henrik Litleré; Grendstad, Gunnar; Shaffer, William R.; Waltenburg, Eric N. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   While high courts with fixed time for oral arguments deprive researchers of the opportunity to extract temporal variance, courts that apply the “accordion model” institutional design and adjust the time for oral arguments ...
  • High resolution benthic Mg/Ca temperature record of the intermediate water in the Denmark Strait across D-O stadial-interstadial cycles 

   Sessford, Evangeline; Tisserand, Amandine Aline; Risebrobakken, Bjørg; Andersson, Carin; Dokken, Trond Martin; Jansen, Eystein (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Dansgaard‐Oeschger (D‐O) climate instabilities that took place during Marine Isotope Stage 3 are connected to changes in ocean circulation patterns and sea ice cover. Here we explore in detail the configuration of the water ...