Now showing items 984-990 of 990

  • Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. 

   Havnen, Karen J Skaale; Christiansen, Øivin; Ljones, Eirinn Hesvik; Lauritzen, Camilla; Paulsen, Veronika; Jarlby, Frederikke; Vis, Svein Arild (Research report, 2020)
   Dette er den femte delrapporten fra prosjektet «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning». Denne delrapporten dreier seg om barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. ...
  • Åelva: Utlegging av gytegrus i 2019 og undersøkelse av gytegroper i 2020 

   Wiers, Tore; Normann, Eirik Straume; Landro, Yngve; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   Våren 2019 ble NORCE LFI kontaktet av Pål Jacob Klouman og Espen Myre ved Norsk Villaksbevaring AS om å etablere to gyteområder for laksefisk i Åelva som ligger i nedre del av Gjengedalsvassdraget i Hyen. Bakgrunnen for ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2020. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2021 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2022)
   Dette er fjortende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2020, mens denne inneholder data fra 2021. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015) 

   Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine (Research report, 2015)