• UAV-BORNE UWB RADAR FOR SNOWPACK SURVEYS. (8/2018) 

   Eckerstorfer, Markus; Jenssen, Rolf Ole Rydeng; Kjellstrup, Andre; Storvold, Rune; Malnes, Eirik; Jacobsen, Svein Ketil (Research report, 2018)
   In this report we summarize the capabilities and technical characteristics of our UAV-borne UWB radar system, designed for conducting snow surveys. We developed an ultrawideband snow sounder that is capable of imaging snow ...
  • Uncovering Contributing Factors to Interruptions in the Power Grid: An Arctic Case 

   Eikeland, Odin Foldvik; Bianchi, Filippo Maria; Holmestrand, Inga Setså; Bakkejord, Sigurd; Santos, Sergio; Chiesa, Matteo (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Electric failures are a problem for customers and grid operators. Identifying causes and localizing the source of failures in the grid is critical. Here, we focus on a specific power grid in the Arctic region of Northern ...
  • Understanding bureaucratic support for coerced institutional change 

   Myksvoll, Thomas; Tatham, Michaël; Fimreite, Anne Lise (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Institutional reform processes can be contested. The more so by those working in the affected institutions. Bureaucracies, in particular, can be resistant to change. To better understand such processes, we study the regional ...
  • Understanding support for European Protected Areas: A review of the literature and proposing a new approach 

   Jones, Nikoleta; McGinlay, James; Kontoleon, Andreas; Maguire-Rajpaul, Victoria A.; Dimitrakopoulos, Panayiotis G.; Gkoumas, Vassilios; Riseth, Jan Åge; Sepp, Kalev; Vanclay, Frank (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Abstract: Protected Areas are the most widely applied policy tool for biodiversity conservation. In Europe, protected areas are expected to significantly increase as the new EU Biodiversity strategy sets an ambitious target ...
  • Understanding the relationship between subjective health complaints and satisfaction with life for people in prevocational training in Norway 

   Ellingsen-Dalskau, Lina Harvold; Berget, Bente; Tellnes, Gunnar; Ihlebæk, Camilla Martha (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background and aim: In Norway, a large part of the population is dependent on disability benefits. The main reasons for this are related to long-term musculoskeletal pain and psychological complaints. Prevocational ...
  • Undersøkelser av aurebestander i 18 reguleringsmagasin og innsjøer. Tyssefaldene og Mauranger 2019 

   Lehmann, Gunnar Bekke; Wiers, Tore; Skår, Bjørnar; Postler, Christoph; Landro, Yngve; Bodin, Christian Lucien; Myklatun, S. (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2020)
   NORCE LFI fikk i 2019 i oppdrag av Statkraft å gjennomføre prøvefiske i 18 reguleringsmagasin/innsjøer i Hardangerregionen. Av disse ligger 12 lokaliteter på vestsiden av Hardangervidda i Tyssefaldenes nedslagsfelt, og 6 ...
  • Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2019 

   Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   I årene 2007-2019 er det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i følgende seks regulerte vassdrag i Hardanger; Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva. Denne ...
  • Undersøkelser i Storamos 2019 

   Molversmyr, Åge (NORCE - Norwegian Research Centre AS, Research report, 2020)
  • Underwater noise from wind at the high north LoVe ocean observatory 

   Ødegaard, Lars Alf; Pedersen, Geir; Johnsen, Espen (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The Lofoten-Vesterålen (LoVe) Cabled Ocean Observatory is located in an oceanographic, ecological, and economical hotspot off the Northern Norwegian cost. The observatory is a national research infrastructure under development ...
  • Ungdomsprosjektet i Kristiansand: Utvikling av en ungdomstjeneste med utgangspunkt i bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm 

   Kjenes Arnesen, Siv Merete; Sivertsen, Kristina (Research report, 2021)
   Dette prosjektsamarbeidet mellom A-larm, Kristiansand kommune og NORCE har hatt to mål: - å utvikle en ungdomstjeneste innen brukerorganisasjonen A-larm gjennom en aksjonsforskningsbasert arbeidsprosess. - bidra til å ...
  • Unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning (NEET). En analyse av unge i NEET-kategorien 

   Fyhn, Tonje; Radlick, Rebecca; Sveinsdottir, Vigdis (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra et litteratursøk, en scoping review, for å kartlegge norske publikasjoner som omhandler unge som faller utenfor skole og arbeidsliv. Dette inkluderer studier om unge som faller ...
  • Ungfiskundersøkelser, gytefisktelling og vurdering av aktuelle habitattiltak i Nærøydalselva 2020. 

   Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2021)
   NORCE LFI har fått i oppdrag av Statkraft å overvåke utviklingen i bestandsstatus gjennom årlige ungfiskundersøkelser og resultater fra gytefisktelling i Nærøydalselva. I tillegg skal mulighetene for å gjennomføre habitattiltak ...
  • Ungt Entreprenørskap Troms – et «Kinderegg» for utvikling av samarbeid mellom næringsliv, skole og samfunn 

   Ellingsen, May-Britt (Research report, 2021)
   UE er et «Kinderegg»; ordningen treffer sentrale behov hos ulike partnere, bidrar til å oppfylle ulike målsettinger og bidrar samtidig til å løse samfunnsutfordringer: Næringsaktørene vil drive positiv omdømmebygging og ...
  • An updated version of the global interior ocean biogeochemical data product, GLODAPv2.2020 

   Olsen, Are; Lange, Nico; Key, Robert M.; Tanhua, Toste; Bittig, Henry C.; Kozyr, Alexander; Alvarez, Marta; Azetsu-Scott, Kumiko; Becker, Susan; Brown, Peter; Carter, Brendan R; Da Cunha, Leticia Cotrim; Feely, Richard A.; van Heuven, Steven; Hoppema, Mario; Ishii, Masao; Jeansson, Emil; Jutterström, Sara; Landa, Camilla Stegen; Lauvset, Siv Kari; Michaelis, Patrick; Murata, Akihiko; Perez, F. Fiz; Pfeil, Gerrit Benjamin; Schirnick, Carsten; Steinfeldt, Reiner; Suzuki, Toru; Tilbrook, Bronte; Velo, Antón; Wanninkhof, Rik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The Global Ocean Data Analysis Project (GLODAP) is a synthesis effort providing regular compilations of surface-to-bottom ocean biogeochemical data, with an emphasis on seawater inorganic carbon chemistry and related ...
  • An updated version of the global interior ocean biogeochemical data product, GLODAPv2.2021 

   Lauvset, Siv Kari; Lange, Nico; Tanhua, Toste; Bittig, Henry C.; Olsen, Are; Kozyr, Alex; Alvarez, Marta; Becker, Susan; Brown, Pete; Carter, Brendan R.; Da Cunha, Leticia Cotrim; Feely, Richard A; van Heuven, Steven; Hoppema, Mario; Ishii, Masao; Jeansson, Emil; Jutterström, Sara; Jones, Stephen Daniel; Karlsen, Maren Kjos; Monaco, Claire Lo; Michaelis, Patrick; Murata, Akihiko; Perez, Fiz F; Pfeil, Gerrit Benjamin; Schirnick, Carsten; Steinfeldt, Reiner; Suzuki, Toru; Tilbrook, Bronte; Velo, Antón; Wanninkhof, Rik; Woosley, Ryan J.; Key, Robert M. (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Mathematical models were developed to predict biomass and hydrocarbon productivities and colony size (ouputs) of Botryococcus braunii showa cultures based on light intensity, temperature and dilution rate (inputs). These ...
  • Upper thermal threshold of Lepidurus arcticus (Branchiopoda, Notostraca) in lakes on the southern outreach of its distribution range 

   Qvenild, Tore; Fjeld, Eirik; Fjellheim, Arne; Hammar, Johan; Hesthagen, Trygve H.; Lakka, Hanna-Kaisa (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   The Arctic tadpole shrimp Lepidurus arcticus has a circumpolar distribution and the Scandes (Fennoscandian Mountains) marks its southernmost limit in Europe. Within this area, 391 natural and 88 regulated lakes with L. ...
  • Usability evaluations of mobile mental health technologies: A systematic review study 

   Inal, Yavuz; Wake, Jo Dugstad; Guribye, Frode; Nordgreen, Tine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: Many mobile health (mHealth) apps for mental health have been made available in recent years. Although there is reason to be optimistic about their effect on improving health and increasing access to care, there ...
  • User-centred design of clinical dashboards for guided iCBT 

   Wake, Jo Dugstad; Rabbi, Fazle; Inal, Yavuz; Nordgreen, Tine (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   As Internet-based technology spreads to most areas of life, it becomes a challenge to grasp opportunities arising from enormous amounts of data being generated from various sources such as smart homes, smart cities, health ...
  • Utdanning som tiltak og aktivitet for brukere i NAV 

   Steskal, Darina; Holmås, Tor Helge (Research report, 2020)
   Formålet med denne delrapporten er å gi kvantitativ kunnskap om ordinær utdanning som arbeidsrettet tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og ordinær utdanning som aktivitetskrav for mottakere av overgangsstønad. Vi ...
  • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 

   Skoglund, Helge; Kambestad, Marius; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Hellen, Bjart Are; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2019)
   Utdrag: Høsten 2018 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 29 vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Østfold etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning ...