• Overvåking av rippede arealer i Suldalslågen 2023 

  Pulg, Ulrich; Espedal, Espen Olsen; Postler, Christoph (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2024)
  En rekke studier har pekt på mangel av skjul i regulerte Suldalslågen som flaskehals for produksjon av laks og sjøaure. For å avbøte dette og å gjenskape mer naturtypiske sedimentforhold, slik som store flommer hadde gjort ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget. Årsrapport for undersøkelser i 2023 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Det er utført fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget siden 2004. Denne rapporten er rapport for undersøkelsene gjort i 2023 og ettervinteren 2024, men inneholder også data for hele undersøkelsesperioden. ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2023 

  Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven-Erik; Wiers, Tore; Normann, Eirik (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Siden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten ...
 • Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2023 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Høsten 2023 utførte LFI gytefisktellinger av laks og sjøaure i ni elver hvor Eviny er vassdragsregulant; Tyssevassdraget i Samnanger, Daleelva i Vaksdal, Ekso, Teigdalselva i Vossovassdraget, Modalselva, Matreelva, ...
 • Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2023 

  Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Landro, Yngve; Irgens, Christian; Urdal, Kurt (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;, Research report, 2024)
  Høsten 2023 utførte LFI NORCE, i samarbeid med Rådgivende Biologer AS, utfisking av rømt oppdrettslaks i 14 vassdrag i Vestland og Rogaland etter avtale med oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk ...

View more