Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet i juli 2017. NORCE overtok eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem instituttene ble fusjonert inn i NORCE. I desember 2018 overtok NORCE også eierskapet i NORUT Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019. Mange av de fusjonerte selskapene har en lang historie før NORCE, og noe av det som er blitt publisert av de ulike institusjonene er samlet her.

Collections in this community

Recent Submissions

View more