Now showing items 1-20 of 2493

  • Etablering av Digital Innovation Hub - Ocean Technology 

   Normann, Roger; Ellingsen, Anne Grete; Håverstad, Thor Arne (Research report, 2020)
   Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og med våren 2019 til og med vinteren 2020. Vi redegjør i denne rapporten for hva en digital innovasjons hub (DIH) er og hvordan den komplementerer det ...
  • Kompetansesenter for luftfartbasserte tjenester (KSLT) - Sluttrapport 

   Sivertsen, Agnar Holten; Solbø, Stian; Storvold, Rune (Research report, 2020)
   Dette rapporten oppsummerer gjennomføring og resultater fra prosjektet «kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester», heretter referert til som KSLT. Rapporten oppsummerer viktige resultater og noen av aktivitetene og ...
  • Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord 

   Kårtveit, Bård; Nygaard, Vigdis (Research report, 2020)
   Statens vegvesen har utviklet et planforslag for bygging av ny E8 på strekningen Laukslett- Sørbotn, med bro over til Hans Larsa-neset, og trasé langs vestsiden av fjorden. Denne utbyggingen skal gi bedre fremkommelighet, ...
  • Nettverksmøte: Mot en bærekraftig opplevelsesindustri på Sørlandet 

   Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2020)
   Ravnedalen Live er en musikkfestival over 2-3 dager som avholdes i juli, på et friluftsområde rett nord for boligområdet Grim i Kristiansand. Festivalen tiltrekker i gjennomsnitt 6-7 000 mennesker, og har de siste årene ...
  • Mapping and characterization of unstable slopes with Sentinel-1 multi-geometry InSAR (activity line 2: public sector applications) 

   Lauknes, Tom Rune; Grahn, Jakob; Royet, Line; Larsen, Yngvar; Böhme, Martina; Dehls, John F.; Kristiansen, Lene (Research report, 2020)
   This is a high-level report that summarizes the main achievements and results of the research and development conducted in the project “Mapping and Characterization of unstable slopes with Sentinel-1 multi-geometry InSAR ...
  • Brukermedvirkning på systemnivå (BRUS) 

   Berget, Bente; Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2020)
   De fem kommunene som har deltatt i prosjektet (Kristiansand, Arendal, Songdalen, Grimstad og Lindesnes) har alle erfaring med brukermedvirkning på systemnivå, men denne brukermedvirkningen har vært organisert på forskjellig ...
  • Metanfangst fra melke- og kjøttproduksjon i driftsbygninger 

   Gitlesen, Susanne; Breuhaus, Peter Helmut Herbert (Research report, 2020)
   A large share of greenhouse gas emissions in agriculture in Norway is due to methane emissions resulting from the digestion process of animals. This project evaluates possibilities for methane capture and used in dairy ...
  • Greater Stavanger brukerundersøkelse Industri og næringsliv 

   Quale, Christian (Research report, 2020)
   Hensikten med brukerundersøkelsen var å få en overordnet tilbakemelding fra virksomheter som de siste årene har deltatt i aktiviteter i regi av Greater Stavanger. Undersøkelsen var innrettet likt med tilsvarende undersøkelse ...
  • Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION 

   Hjertvikrem, Nina; Fiskå, Maren; Stene, Trine Marie; Haus-Reve, Silje (Research report, 2020)
   Rapporten presenterer en situasjonsbeskrivelse og en midtveisvurdering av de sju første Kapasitetsløft-prosjektene i Forskningsrådets FORREGION-program. I denne rapporten vurderes det er hvor godt i gang hvert av ...
  • Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter 

   Holte, Kari Anne; Gressgård, Leif Jarle; Kjestveit, Kari (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra et forprosjekt som hadde som målsetning å undersøke hvordan HMS‐utfordringer i bygg og anlegg kan inkluderes i BIM‐modeller. Forprosjektet er utført på vegne av Byggenæringens ...
  • Kartlegging av arbeidsoppgaver ved UiA 

   Kyllingstad, Nina; Erdvik, Irina Burchard; Normann, Roger (Research report, 2020)
   Som universiteter flest har Universitetet i Agder (UiA) som mål å tilby høyere utdanning, samt utføre forskning og utviklingsarbeid innenfor de faglige områdene universitetet har sin kompetanse. I lys av finansieringsgrunnlag ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2020 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Kyllingstad, Nina (Research report, 2020)
   Sammenliknet med forrige runde av dette prosjektet har det vært en negativ utvikling på så å si alle næringslivsparameter som vi har undersøkt. 58 prosent av respondenten i denne runden forventer noen eller stor nedgang ...
  • Drilling Data Hub 

   Daireaux, Benoit; Saadallah, Nejm (Research report, 2020)
   Deploying advanced automation solutions on a large scale is a current challenge. Experience shows that a considerable amount of work must be performed before every single use of those solutions: we refer here to the necessity ...
  • Regulation of salmon aquaculture towards 2030: Incentives, economic performance and sustainability 

   Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Roche Aponte, Fabian; Pincinato, Ruth Beatriz (Research report, 2020)
   This report discusses how the future regulation of salmon aquaculture can be designed to provide appropriate incentives for producers to innovate and operate such that the Norwegian society achieve sustainable and economic ...
  • Bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med revmatiske lidelser 

   Normann, Roger (Research report, 2020)
   Denne rapporten er utformet av NORCE på oppdrag for Emijoli AS og i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund Agder. Prosjektet er ett forprosjekt med tema bruk av infrarødvarme i sammenheng med yogaøvelser hos mennesker med ...
  • Effect of early intervention for anxiety on sleep outcomes in adolescents: a randomized trial 

   Haugland, Bente Storm Mowatt; Hysing, Mari; Hoffart, Asle; Haaland, Åshild Tellefsen; Bjaastad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Baste, Valborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The potential effect of early intervention for anxiety on sleep outcomes was examined in a sample of adolescents with anxiety (N = 313, mean 14.0 years, SD = 0.84, 84% girls, 95.7% Norwegians). Participants were randomized ...
  • Reetablering av laks i Modalsvassdraget. Statusrapport pr. 2021. 

   Gabrielsen, Sven-Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke (Research report, 2021)
   I Modalselva er det gjennomført en styrt reetablering av laks. Prosjektet har pågått siden 2014. Tiltakene består av rognplanting i elv, sleping av klekkerismolt fra elvemunning til slippunkt ved Manger og fullkalking av ...
  • An exploration of recovery competence among Norwegian peer workers in substance abuse services 

   Sørly, Rita; Sivertsen, Kristina; Mydland, Trond Stalsberg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Peer recovery services (PRS) in Norwegian municipalities fill a gap in available care in mental health care and/ or substance abuse treatment. In this qualitative study, we interviewed six peer recovery workers (PRWs). Our ...
  • Hva skjedde ved valget : Nasjonale trender og lokale variasjoner 

   Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter; Rommetvedt, Hilmar (Chapter, 2021)
   The aim of this chapter is to provide a broad overview of national trends and local variations at the 2019 local elections – the first elections to be held in the new, merged municipalities and counties. Looking at the ...
  • Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon 

   Segaard, Signe Bock; Rommetvedt, Hilmar (Chapter, 2021)
   This chapter focuses on voters’ opinions regarding political representation at the local level. The study analyses voters’ attitudes as well as actions. Most voters agree that representation reflective of gender and age, ...