Viser treff 1-20 av 2768

  • Genetic diversity, gene flow and hybridization in fan-shaped sponges (Phakellia spp.) in the North-East Atlantic deep sea 

   Taboada, Sergi; Ríos, Pilar; Mitchell, Alex; Cranston, Alex; Busch, Kathrin; Tonzo, Vanina; Cárdenas, Paco A.; Sánchez, Francisco; Leiva, Carlos; Koutsouveli, Vasiliki; Cristobo, Javier; Xavier, Joana R.; Hentschel, Ute; Rapp v/dødsbo, Hans Tore; Morrow, Christine; Drewery, Jim; Romero, Pedro E.; Arias, Maria Belén; Whiting, Connie; Riesgo, Ana (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Deep-sea North Atlantic sponge grounds are crucial components of the marine fauna providing a key role in ecosystem functioning. To properly develop effective conservation and management plans, it is crucial to understand ...
  • Climate transition at the Eocene-Oligocene influenced by bathymetric changes to the Atlantic-Arctic oceanic gateways 

   Straume, Eivind Olavson; Nummelin, Aleksi Henrynpoika; Gaina, Carmen; Nisancioglu, Kerim Hestnes (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The Eocene–Oligocene Transition (∼33.9 Ma) marks the largest step transformation within the Cenozoic cooling trend and is characterized by a sudden growth of the Antarctic ice sheets, cooling of the interior ocean, and the ...
  • Digital fisheries data in the Internet age: Emerging tools for research and monitoring using online data in recreational fisheries 

   Lennox, Robert; Sbragaglia, Valerio; Vollset, Knut; Sortland, Lene K.; McClenachan, Loren; Jarić, Ivan; Guckian, Meaghan L.; Ferter, Keno; Danylchuk, Andy J.; Cooke, Steven J.; Arlinghaus, Robert; Twardek, William M. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Recreational fisheries are diverse in scale, scope, and participation worldwide, constituting an important ecosystem service of marine and freshwater ecosystems. Management of these socio-ecological systems is challenged ...
  • Identification of tolerance levels on the coldwater coral Desmophyllum pertusum (Lophelia pertusa) from realistic exposure conditions to suspended bentonite, barite and drill cutting particles 

   Baussant, Thierry; Arnberg, Maj; Lyng, Emily; Ramanand, Sreerekha S.; Bamber, Shaw Duncan; Berry, Mark; Hansen, Ingrid Myrnes; Van Oevelen, Dick; Van Breugel, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Cold-water coral (CWC) reefs are numerous and widespread along the Norwegian continental shelf where oil and gas industry operate. Uncertainties exist regarding their impacts from operational discharges to drilling. Effect ...
  • Combined Use of Aerial Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Detecting Geomorphological Changes in Hornsund, Svalbard 

   Błaszczyk, Małgorzata; Laska, Michał; Sivertsen, Agnar Holten; Jawak, Shridhar D. (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The Arctic is a region undergoing continuous and significant changes in land relief due to different glaciological, geomorphological and hydrogeological processes. To study those phenomena, digital elevation models (DEMs) ...
  • Attention integrated hierarchical networks for no-reference image quality assessment 

   You, Junyong; Korhonen, Jari (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Quality assessment of natural images is influenced by perceptual mechanisms, e.g., attention and contrast sensitivity, and quality perception can be generated in a hierarchical process. This paper proposes an architecture ...
  • Experiences of Norwegian child and school health nurses with the "Starting Right" child health assessment innovation: a qualitative interview study 

   Robstad, Anja Nastasja; Westergren, Per Christer Thomas; Mølland, Eirin; Abildsnes, Eirik; Haraldstad, Kristin; Köpp, Unni Mette Stamnes; Håland, Åshild Tellefsen; Fegran, Liv (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: Although child health services are well established in Norway, the use of information technology for the systematic collection of evidence-based child- and proxy-reported health measures may be benefcial in the ...
  • Comprehensive Direct Georeferencing of Aerial Images for Unmanned Aerial Systems Applications 

   Correia, Carlos A. M.; Andrade, Fabio Augusto de Alcantara; Sivertsen, Agnar Holten; Guedes, Ihannah Pinto; Pinto, Milena Faria; Manhães, Aline Gesualdi; Haddad, Diego Barreto (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Optical image sensors are the most common remote sensing data acquisition devices present in Unmanned Aerial Systems (UAS). In this context, assigning a location in a geographic frame of reference to the acquired image is ...
  • Iterative multilevel assimilation of inverted seismic data 

   Nezhadali, Mohammad; Bhakta, Tuhin; Fossum, Kristian; Mannseth, Trond (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In ensemble-based data assimilation (DA), the ensemble size is usually limited to around one hundred. Straightforward application of ensemble-based DA can therefore result in significant Monte Carlo errors, often manifesting ...
  • Forecasting Piston Rod Seal Failure Based on Acoustic Emission Features in ARIMA Model 

   Pedersen, Jørgen Fone; Schlanbusch, Rune; Shanbhag, Vignesh Vishnudas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Fluid leakage due to piston rod seal failure in hydraulic cylinders results in unscheduled maintenance, machine downtime and loss of productivity. Therefore, it is vital to understand the piston rod seal failure at initial ...
  • Forventningsbarometer for Nord-Norge 2022 

   Fjelldal, Øystein Martin; Karlstad, Stig; Ellingsen, May-Britt; Myhr, Sindre; Kårtveit, Bård (Research report, 2022)
   Det forventes en svakt positiv utvikling i landsdelen framover. Sammenlignet med forrige utgave har respondentene i privat sektor i årets undersøkelse litt høyere forventninger til den økonomiske utviklingen i landsdelen ...
  • Innovasjon i anleggsbransjen 

   Krogstad, Julie Runde; Meland, Kjersti V. (Research report, 2022)
   Nye Veier har vært en sentral aktør og bidragsyter til innovasjon i anleggsbransjen gjennom systematisk å ta i bruk totalentreprise på alle prosjekter, teste ut nye gjennomføringsmodeller, legge til rette for forenklinger ...
  • Assessment of calibrated Sentinel-1 OCN RVL products 

   Johnsen, Harald (Research report, 2022)
   The accuracy and precision of the calibrated DC frequency of S1 WV and IW acquisitions are assessed using data acquired over both land and ocean areas. Data from the period of 1st of May 2019 until 30th of April 2020 are ...
  • Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026 

   Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin (Research report, 2022)
  • Kunnskap om kommunene for å videreutvikle treffsikker bosetting 

   Christensen, Dag Arne; Finseraas, Henning; Holmås, Tor Helge (Research report, 2021)
   Denne rapporten gir en oversikt over enkelt tilgjengelig informasjon som bosettere har etterspurt i intervjuer med oss. Vi tror at denne oversikten vil gjøre det enklere for bosettere å finne relevant kommuneinformasjon. ...
  • Områdesatsingen på Storhaug 

   Tvedt, Helge Lea; Melberg, Kjersti; Jonvik, Merete (Research report, 2021)
   Områdesatsinger er definert som innsats rettet mot et avgrenset geografisk område, og representerer et virkemiddel som i stadig økende grad blir tatt i bruk for å forhindre fremvekst av sosial ulikhet i samfunnet (Husbanken, ...
  • RVU Aibel Haugesund 

   Bayer, Stian Brosvik (Research report, 2021)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en reisevaneundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i Aibel avdeling Haugesund i mai 2021. Formålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om trafikken som skapes av ...
  • Ungt Entreprenørskap Troms – et «Kinderegg» for utvikling av samarbeid mellom næringsliv, skole og samfunn 

   Ellingsen, May-Britt (Research report, 2021)
   UE er et «Kinderegg»; ordningen treffer sentrale behov hos ulike partnere, bidrar til å oppfylle ulike målsettinger og bidrar samtidig til å løse samfunnsutfordringer: Næringsaktørene vil drive positiv omdømmebygging og ...
  • Norske havforsuringsdata og FNs bærekraftsmål 14.3 

   Skjelvan, Ingunn; Jeansson, Emil (Research report, 2020)
   IOC (Intergovernmental Oceanographic Commision) har hatt ansvaret for å utvikle en indikator for havforsuring, som er knytta til FN sitt bærekraftsmål for livet i havet. Land, forskere og datasentre har blitt bedt om å ...
  • A Finite-Volume-Based Module for Unsaturated Poroelasticity 

   Varela, Jhabriel; Gasda, Sarah Eileen; Keilegavlen, Eirik; Nordbotten, Jan Martin (Chapter, 2021)
   In this chapter, we present fv-unsat, a multipoint finite-volume–based solver for unsaturated flow in deformable and nondeformable porous media. The latter is described using the mixed form of Richards’ equation, whereas ...