Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Historisk arkiv [1540]
NORCE Energi [54]
NORCE Helse [151]
NORCE Klima [107]
NORCE Miljø [409]
NORCE Samfunn [172]
NORCE Teknologi [68]
 • Etablering av Digital Innovation Hub - Ocean Technology 

  Normann, Roger; Ellingsen, Anne Grete; Håverstad, Thor Arne (Research report, 2020)
  Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og med våren 2019 til og med vinteren 2020. Vi redegjør i denne rapporten for hva en digital innovasjons hub (DIH) er og hvordan den komplementerer det ...
 • Kompetansesenter for luftfartbasserte tjenester (KSLT) - Sluttrapport 

  Sivertsen, Agnar Holten; Solbø, Stian; Storvold, Rune (Research report, 2020)
  Dette rapporten oppsummerer gjennomføring og resultater fra prosjektet «kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester», heretter referert til som KSLT. Rapporten oppsummerer viktige resultater og noen av aktivitetene og ...
 • Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord 

  Kårtveit, Bård; Nygaard, Vigdis (Research report, 2020)
  Statens vegvesen har utviklet et planforslag for bygging av ny E8 på strekningen Laukslett- Sørbotn, med bro over til Hans Larsa-neset, og trasé langs vestsiden av fjorden. Denne utbyggingen skal gi bedre fremkommelighet, ...
 • Nettverksmøte: Mot en bærekraftig opplevelsesindustri på Sørlandet 

  Kvanneid, Aase Jeanette (Research report, 2020)
  Ravnedalen Live er en musikkfestival over 2-3 dager som avholdes i juli, på et friluftsområde rett nord for boligområdet Grim i Kristiansand. Festivalen tiltrekker i gjennomsnitt 6-7 000 mennesker, og har de siste årene ...
 • Mapping and characterization of unstable slopes with Sentinel-1 multi-geometry InSAR (activity line 2: public sector applications) 

  Lauknes, Tom Rune; Grahn, Jakob; Royet, Line; Larsen, Yngvar; Böhme, Martina; Dehls, John F.; Kristiansen, Lene (Research report, 2020)
  This is a high-level report that summarizes the main achievements and results of the research and development conducted in the project “Mapping and Characterization of unstable slopes with Sentinel-1 multi-geometry InSAR ...

Vis flere