Show simple item record

dc.contributor.authorPulg, Ulrich
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.contributor.authorDiserud, Ola H.
dc.contributor.authorPostler, Christoph
dc.contributor.authorStranzl, Sebastian Franz
dc.contributor.authorEspedal, Espen Olsen
dc.contributor.authorLennox, Robert J.
dc.date.accessioned2021-02-18T08:44:21Z
dc.date.available2021-02-18T08:44:21Z
dc.date.created2021-02-17T12:58:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728829
dc.description.abstractInnkrysning av rømt oppdrettslaks vurderes som en av de største truslene mot villaks. Overvåking av innkrysning og innsig av oppdrettslaks samt uttak av oppdrettsfisk gjennomføres i en rekke lakseelver. I mindre kystvassdrag har denne tematikken imidlertid ikke blitt belyst og det er usikkert i hvor stor grad innkrysning av oppdrettslaks forekommer i disse. I dette prosjektet har vi analysert innkrysning av oppdrettslaks i laksunger fra 11 mindre kystvassdrag i Vest- og Sørlandet (middel vannføring 0,085-1,8 m3 /s). Det ble påvist innkrysning av oppdrettslaks i nesten alle vassdrag, med store variasjoner mellom vassdrag og regioner. På Vestlandet viste lakseprøvene fra Fjellvassdraget og Øyreselva en ekstremt høy grad av oppdrettsopphav på henholdsvis 95,4 % og 92,5 %, etterfulgt av Austrepollelva med 21,5 % oppdrettsopphav, og Steinviksbekken og Matreelva med henholdsvis 12,8 % og 14,7 % innkrysning. Estimert innkrysning i prøvene fra Apeltunelva og Sælenelven var på henholdsvis 6,5 % og 7 %. Lengre sør i Rogaland og Agder ble det estimert en lavere grad av innkrysning. I Forsandåna (Rogaland) ble det estimert 4,9 % innkrysning, i Logbekken (Agder) 9,5 %, og Lonebekken 4,5 %. Det ble ikke målt innkrysning av oppdrettslaks i Storebekken (Agder). Våre resultater viser at små kystvassdrag kan virke som formeringssted for rømt oppdrettslaks. Avkom av rømt laks kan konkurrere med villaks og sjøaure direkte i de små kystvassdragene, men også spre gener til andre vassdrag. Situasjonen bør kartlegges i flere regioner og vassdrag. Skal denne trusselen for villaks og sjøaure reduseres, bør det vurderes og igangsettes tiltak som reduserer innkrysning av oppdrettslaks, deriblant bruk av steril oppdrettslaks, hindring av rømming og uttak av oppdrettsfisk i vassdragene. Også redusering av andre trusler mot villaks- og sjøaurebestander vil kunne dempe innkrysningspotensialet til rømt fisk siden tallrike naturlige bestander er mindre utsatt for innkrysning enn svekkede bestander.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centreen_US
dc.relation.ispartofLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
dc.relation.ispartofseriesLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;
dc.titleLaks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks?en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1890864
dc.source.issue376en_US
dc.source.pagenumber27en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record