Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrogstad, Julie Runde
dc.date.accessioned2020-12-16T11:23:45Z
dc.date.available2020-12-16T11:23:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8408-123-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2719786
dc.description.abstractDenne rapporten kartlegger fylkeskommunenes forventninger til Statens vegvesen sitt sektoransvar og rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg beskriver den fylkeskommunenes organisering av trafikksikkerhet etter regionreformen. Hovedfunnet er at fylkeskommunene mener at det er behov for en sterk kompetansebygger, pådriver og koordinator for trafikksikkerhet i Norge, og at Statens vegvesen skal ta denne rollen. De mener at Statens vegvesen gjennom sektoransvaret skal ta en ledende rolle i følgende oppgaver: Ulykkesstatistikk, dybdeanalyser, spesielle innsatsområder, fagnettverk, TS-revisorene, nasjonale planer og veiledere. Fylkeskommunene ønsker i større grad å involveres i flere av disse oppgavene som en likeverdig samarbeidspart. Det er mer uklart hvordan rollen som sektormyndighet skal forvaltes, her ser det også ut til å være ulik praksis og forståelse internt i Statens vegvesen.en_US
dc.description.sponsorshipStatens vegvesenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorce Samfunnsforskningen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectregionreformenen_US
dc.subjectsektoransvaren_US
dc.subjecttrafikksikkerheten_US
dc.titleTrafikksikkerhetsarbeidet etter regionreformenen_US
dc.title.alternativeForventninger, ansvar og samarbeiden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber49en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal