Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlstad, Stig
dc.date.accessioned2020-09-17T10:45:57Z
dc.date.available2020-09-17T10:45:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8408-099-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678236
dc.description.abstractHovedformålet med prosjektet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget om forholdet mellom tilbud og etterspørsel av ulike typer arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedet og se på noen strategiske tilnærminger i arbeidet framover. I de første kapitlene har vi analysert befolkningsgrunnlag, sysselsetting og næringsstruktur for å belyse utfordringer i dag og framover mht. regionens egen arbeidskrafttilgang på den ene siden og hvilke næringer som utgjør kompetanseetterspørselen. Videre analyserer vi dynamikken i arbeidsmarkedet der fylket dels har avgang på arbeidskraft gjennom utpendling og arbeidsledige og på den andre siden tilgang av arbeidskraft som viser avhengighet både av lokalt bosatt arbeidskraft – med hhv. norsk og utenlandsk opphav, innpendlere fra andre fylker i landet og korttids innpendling av arbeidskraft bosatt i utlandet. Videre analyserer vi hvordan ubalansen i arbeidskraft fordeler seg på næringer, yrker og type kompetanse. Som en del av dette har vi også analysert status og utvikling av utdanningsnivå hos voksne finnmarkinger, og hvilke fagretninger som vokser eller er nedadgående i arbeidslivet i fylket. Ettersom både korona og krise i oljemarkedet påvirket hele nasjonen underveis i arbeidet, har vi også sett på effekter i arbeidsmarkedet av dette og drøftet noen relevante scenarier og utfordringer dette kan gi en periode framover. Mens forannevnte er analyser basert på registerdata, samt koblet til en del erfaringer fra litteraturen, har vi komplettert innsikten dette gir med resultater fra analyser av data fra undersøkelser der private og offentlige virksomheter har svart på utfordringer mht. rekruttering av arbeidskraft. Resultatene viser bedriftenes opplevelser av omfanget av rekrutteringsutfordringer i ulike næringer, og hvordan utfordringene fordeler seg på ulike utdanningsnivå, fagretninger og yrker. I siste kapittel oppsummerer vi og ser framover. For det ene løfter vi fram utviklingstrekk, etter de seneste globale og nasjonale utfordringer, som regionen kan forvente og må håndtere gitt den næringsstruktur og de arbeidsmarkedsutfordringer vi har analysert foran. For det andre foreslår vi noen hovedstrategier de regionale arbeidsmarkedsaktørene kan anvende i kompetanseutviklingsarbeidet og utfordringene med å skaffe tilstrekkelig og riktig kompetanse til regionens virksomheter. For det tredje påpeker vi noen metodiske- og datamessige begrensninger for å kunne ha et bedre og oppdatert kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å sette inn tiltak rettet mot utdanningstilbud og rekruttering av arbeidskraft. Og for det fjerde oppsummerer vi også i siste kapittel de viktigste resultater og funn fra de øvrige kapitlene i rapporten – herunder om utfordringer i arbeidsmarkedet og kompetansebehov bl.a. i kapittel 8.1, og har derfor ikke tatt det med her i sammendraget.en_US
dc.description.sponsorshipFinnmark fylkeskommune / Troms og Finnmark fylkeskommuneen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorce Samfunnsforskningen_US
dc.titleArbeidskraft og kompetanse for verdiskapingen_US
dc.title.alternativeFinnmarken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber112en_US
dc.relation.projectKartlegge forholdet mellom tilbud og etterspørsel av ulike typer arbeidskraft i det regionale arbeidsmarkedeten_US
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel