Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKambestad, Marius
dc.contributor.authorSimonsen, Lisa Hansen
dc.contributor.authorHanssen, Erlend Mjelde
dc.date.accessioned2024-03-15T07:44:11Z
dc.date.available2024-03-15T07:44:11Z
dc.date.created2024-02-29T10:18:15Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122498
dc.description.abstractPå oppdrag fra Lakseelvene på Sunnmøre, Hofseth Aqua AS og Statsforvalteren i Møre og Romsdal gjennomførte NORCE LFI bestandsovervåking i anadrome vassdrag på Sunnmøre høsten 2023. Dette var fjerde av seks år i et overvåkingsprogram som inngår i prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre». I 2023 ble gytefisktellinger utført i elleve vassdrag, og ungfiskundersøkelser i tre vassdrag. 2023 var et år med relativt lite innsig av laks fra havet, både til Sunnmøre og andre deler av Norge. På Sunnmøre var samlet fangst i sportsfisket blant de laveste som er registrert. Gytefisktellingene om høsten viste at mengden gytelaks var nær eller over gytebestandsmålet i syv av de undersøkte vassdragene; Tafjordelva, Valldøla, Stordalselva, Ørskogelva, Bondalselva, Åheimselva og Hareidsvassdraget. I det nasjonale laksevassdraget Ørstaelva ble gytebestandsmålet langt fra oppnådd, og det samme var tilfelle i Norangdalselva, Barstadvikelva og Søre Vartdalselva. Oppdrettslaks ble registrert i tre av vassdragene, og andelen oppdrettslaks i gytebestandene var lav (< 2 %). For sjøørret er bestandsstatus stort sett dårlig på Sunnmøre. Gytefisktellingene i 2023 ble utført litt for sent med hensyn til sjøørretens gytetid, og dataene fra dette året er derfor ikke godt egnet til å vurdere bestandsstørrelse for sjøørret. Unntakene er Ørstaelva og Norangdalselva, der tellingene av sjøørret trolig var av brukbar kvalitet. I disse elvene ble det talt henholdsvis 269 og 68 sjøørret, som i begge elver var en nedgang fra 2022. For de fleste vassdrag på Sunnmøre anbefales det å opprettholde fredningen av sjøørret inntil bestandene blir betydelig større enn i dag. Det ble utført ungfiskundersøkelser i Valldøla, Stordalselva og Ørskogelva i 2023 (sistnevnte utført av Norconsult). Det var betydelig høyere tetthet av laksunger i Ørskogelva enn i de to andre elvene. I Stordalselva var tettheten av laksunger høyere enn i de fleste tidligere undersøkelser, mens det i Valldøla ble registrert høyere tettheter enn alle tidligere år med ungfiskundersøkelser. Tettheten av ørret var lav i alle de tre elvene.
dc.description.abstractBestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023
dc.language.isonob
dc.publisherNORCE LFI
dc.relation.ispartofLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
dc.relation.ispartofseriesLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
dc.titleBestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023
dc.title.alternativeBestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2023
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2250923
dc.source.issue516
dc.source.pagenumber83


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel