Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjenes Arnesen, Siv Merete
dc.contributor.authorLosnedal, Frøy Emilie Wilson
dc.contributor.authorBjørnarå, Helga Birgit
dc.contributor.authorJentoft, Nina
dc.coverage.spatialSør-Norgeen_US
dc.date.accessioned2024-03-04T09:16:04Z
dc.date.available2024-03-04T09:16:04Z
dc.date.created2023-12-14T14:56:37Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8408-319-3
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3120806
dc.description.abstractKunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaeren_US
dc.description.abstractUtarbeidelse av dette kunnskapsgrunnlaget om alternative læringsarenaer er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Sparebankstiftelsene har i flere år engasjert seg i utenforskapsproblematikken i samfunnet, og har støttet en rekke prosjekter rettet mot barn og unge, inkludert finansiering av alternative læringsarenaer. Dette kunnskapsgrunnlaget presenterer eksisterende kunnskap om bruk av alternative læringsarenaer i en norsk/nordisk kontekst. Videre gjennomgås gjeldende lov- og regelverk for bruk av alternative læringsarenaer, samt empiri fra vår studie av to storkommuners tolkning og praktisering av dette. Til slutt presenterer vi kunnskap om faktorer som er av betydning for etablering, drift og videreføring av alternative læringsarenaer innhentet fra tre case-kommuner. Vi finner at det er begrenset med forskningsbasert kunnskap på alternative læringsarenaer, noe som avdekker et behov for mer forskning på dette feltet. Det empiriske materialet fra to storkommuner viser tydelige variasjoner i hvordan lovverket tolkes og praktiseres både på tvers av kommunene, samt blant skoler i samme kommune. Det blir påpekt at regelverket er komplisert, og at det oppleves for strengt når det gjelder mulighetene for bruk av alternative læringsarenaer, vurdert opp mot de behovene de erfarer blant elevene i skolene. I vårt kartleggingsarbeid i de tre case-kommunene finner vi at arbeidet med å etablere og drifte et virkningsfullt alternativt tilbud for utsatte barn og unge er avhengig av følgende faktorer: Et erfart behov for noe annet enn det skolen kan tilby, at man har ildsjeler som kan dra i gang slikt arbeid, økonomisk støtte, og ikke minst god administrativ og politisk forankring i kommunen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centreen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaeren_US
dc.title.alternativeKunnskapsgrunnlag om alternative læringsarenaeren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2213748
dc.source.pagenumber95en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal