Show simple item record

dc.contributor.authorMeland, Kjersti V.
dc.contributor.authorGjerstad, Brita
dc.contributor.authorKraaijeveld, Arjen
dc.contributor.authorGjerstad-Sørensen, Ragnhild
dc.contributor.authorThorbjørnsen, Nina
dc.contributor.authorFresvik, Annette
dc.contributor.authorVatn, Elin
dc.date.accessioned2024-01-15T13:55:33Z
dc.date.available2024-01-15T13:55:33Z
dc.date.created2024-01-12T12:20:08Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-8408-324-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3111571
dc.description.abstractRapporten presenterer funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre pilotboliger tilpasset tre beboerprofiler med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP) som vil stå ferdigstilt i Karmøy kommune høsten 2024. Forskningsprosjektet har som formål å utvikle bedre tilpassede boligtilbud til beboere med alvorlig ROP med fokus på tilpasning av fysiske boligelementer. Brukermedvirkning med beboere, kommunalt ansatte og bruker- og pårørende organisasjoner har dannet kunnskapsgrunnlaget for tilpasninger av arkitektur, materialer, boligteknologi og brannsikkerhetsløsninger til brukergruppenes behov. Funksjons- og ytelsesbeskrivelsene har etter ønske fra prosjektets deltakerkommuner blitt tilpasset mannlige beboere med bakgrunn i at menn statistisk sett utgjør majoriteten innen kategorien beboere med alvorlig ROP. Ved å tilpasse ytelsesbeskrivelser til tre ulike boligprofilers behov har prosjektet søkt å etterkomme føringer om mer individuelle tilpasning og tilrettelegging for medvirkning i boligutviklingen, som påpekt i nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) . Videre har det vært viktig å legge til rette for ombruk av boligene. Kommunene har behov for flere boliger tilpasset beboere med alvorlig ROP, men også for bedre utnyttelse av den kommunale boligmassen. For å ivareta hensynet til ombruk har prosjektet utviklet fleksible og skalerbare boligkonsepter. Boligenes arkitektur er fleksibel når det gjelder plassering av bolig på tomten og størrelse, og det er tilrettelagt for implementering av alternative boligtekniske- og brannsikkerhetsløsninger slik at boligene effektivt kan tilpasses andre brukergrupper.en_US
dc.description.abstractBoligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofileren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE - Norwegian Research Centreen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBoligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofileren_US
dc.title.alternativeBoligpiloter tilpasset beboere med alvorlig rus- og psykisk (ROP) lidelse. Funksjons- og ytelsesbeskrivelser for tre beboerprofileren_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2225328
dc.source.pagenumber75en_US
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 310100en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal