Show simple item record

dc.contributor.authorBye-Ingebrigtsen, Einar
dc.contributor.authorDahlgren, Thomas Gunnar
dc.contributor.authorIsaksen, Trond Einar
dc.date.accessioned2023-06-30T06:46:12Z
dc.date.available2023-06-30T06:46:12Z
dc.date.created2023-06-28T21:11:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8408-285-1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074621
dc.description.abstractMiljøovervåkningsprogrammet “Marin Overvåking Hordaland" omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen inkluderer vannundersøkelser, bløtbunnundersøkelser og strandsoneundersøkelser. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysisk-kjemiske parametere. Vannundersøkelsene ble gjennomført på 14 prøvestasjoner fordelt på 11 ulike kystvannforekomster i Hordaland. Undersøkelsen inkluderer målinger og analyser av siktedyp, næringssalter, planteplankton, salinitet, temperatur og oksygen. Bløtbunnundersøkelser ble gjennomført på 7 utvalgte stasjoner i 7 ulike kystvannsforekomster. Bunnundersøkelsene omfatter sedimentprøver for analyser av geologi, kjemi og biologi. Strandsoneundersøkelsene ble i 2022 gjennomført på 12 utvalgte prøvestasjoner i 12 ulike kystvannsforekomster. Undersøkelsene viser generelt gode eller svært gode tilstander med noen unntak. To stasjoner har lave oksygenkonsentrasjoner i bunnvannet. En makroalgestasjon viser moderat tilstand. Forhøyede nivåer av TOC og sink på enkelte bunnstasjoner.
dc.description.abstractMarin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centre ASen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHydrografi
dc.subjectHydrography
dc.subjectMiljøovervåkning
dc.subjectEnvironmental monitoring
dc.subjectEutrofiering
dc.subjectEutrophication
dc.titleMarin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022en_US
dc.title.alternativeMarin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2159230
dc.subject.nsiVDP::Marinbiologi: 497
dc.subject.nsiVDP::Marine biology: 497
dc.subject.nsiVDP::Marinbiologi: 497
dc.subject.nsiVDP::Marine biology: 497


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal