Recent Submissions

 • GLORIA Norge 2023: Overvåkning av vegetasjon, vekstsesong og isbre 

  Karlsen, Stein Rune; Wehn, Sølvi; Nesje, Atle (Research report, 2024)
 • On the effect and monitoring of organic enrichment in marine sediments associated with Atlantic salmon farms: towards greater environmental sustainability 

  Moodley, Leon; Bolhuis, Henk; Ágústsson, Thorleifur (Research report, 2019)
  This is a preliminary report of a case study around a Norwegian aquaculture farm designed to test novel suitable methods that could be applied across different locations within an EU project. The main goal was to validate ...
 • Metabarcoding of sediment eDNA communities at the Hywind Scotland OWF – A pilot study 

  Hestetun, Jon Thomassen; Dahlgren, Thomas Gunnar (Research report, 2023)
  Environmental impact assessment and regular environmental monitoring of marine life are prerequisites for the construction, operation, and decommissioning of offshore wind farms (OWFs). Molecular methods such as metagenomics, ...
 • Kartlegging av råstoff som grunnlag for proteinkilder til fôr i Rogaland 

  Gitlesen, Susanne; Höglind, Mats; Landazuri-Tveteraas, Ursula; Provan, Fiona (Research report, 2023)
  Rapporten gir en oversikt over den regionale råstoffsituasjonen for fôrproduksjon i Rogaland. Fokus i rapporten er på tilgjengelig råstoff for protein. Kilder til EPA/DHA er dermed ikke vurdert. Rogaland er et spennende ...
 • Utredning av sirkulærøkonomien i sjømatnæringen 

  Myhr, Anne Ingeborg; Herheim, Christian; Opsahl, Eivind; Helland, Eivind; Dahle, Elise Sæle; Provan, Fiona; Ahi, Julide Ceren; Kjelstrup, Line; Tveterås, Ragnar; Bechmann, Renée Katrin; Blix, Torill Pauline Bakkelund; Landazuri Concha, Ursula Alejandra (Research report, 2023)
  Utredningen har fremskaffet et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid innen sirkulær økonomi i sjømatnæringen. Arbeidet har identifisert status, kunnskapsbehov, muligheter og utfordringer for at næringen skal nå ...
 • Kartlegging og overvåking av reinbeiter 

  Karlsen, Stein Rune; Trosten, Daniel Johansen; Johansen, Bernt (Research report, 2023)
  Denne rapporten beskriver arbeidet med satellittbasert kartlegging av vinterbeite i indre Finnmark. Prosjektet utgjør en ny oppdatering av reinbeitene på Finnmarksvidda og inngår i ”Overvåkingsprogrammet for Indre Finnmark”. ...
 • Veikart for sirkulærøkonomi i sjømatnæringen 

  Myhr, Anne Ingeborg; Herheim, Christian; Opsahl, Eivind; Helland, Eivind; Dahle, Elise Sæle; Provan, Fiona; Ahi, Julide Ceren; Kjelstrup, Line; Tveterås, Ragnar; Bechmann, Renée Katrin; Blix, Torill; Landazuri-Tveterås, Ursula (Research report, 2023)
  Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Prosjektet har fremskaffet et bredt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av sirkulærøkonomi i sjømatnæringen. Formålet var å levere ...
 • Effects of the Congo Basin Rainforest on Rainfall Patterns 

  Barimalala, Rondrotiana; Kolstad, Erik Wilhelm; Parker, Douglas John; Williams, D. Aled (Research report, 2023)
  Large-scale deforestation in the Congo Basin has an impact on rainfall patterns, both in the Basin and beyond. Factors like socio-economic drivers contribute to ongoing deforestation, and forest loss rates are expected to ...
 • Mikroplast og miljøgifter i vann, jord og insekter på Lisle Lyngøy (delrapport 3) 

  Haave, Marte; Gomiero, Alessio; Velle, Gaute (Research report, 2023)
  Rapporten er en delrapport fra arbeidspakke 3 i hovedprosjektet «Hvordan Plast og Plastrydding påvirker Økosystemet på Lisle Lyngøy».Delrapporten konsentrerer seg om mengder og kilder til marin forsøpling, mikroplast og ...
 • Hvordan plast og rydding av plast påvirker økosystemet på Lisle Lyngøy (Hovedrapport) 

  Bødtker, Gunhild; Haave, Marte; Velle, Gaute; Andersen, Gidske L.; Gomiero, Alessio; Gaasøy, Rune; Bruvik, Kenneth; Bastesen, Eivind (Research report, 2023)
  Marin plastforurensing har på Lisle Lyngøy ført til landskapsendring som har fått direkte konsekvenser for øyens hydrologi. Landskapsendringen er forårsaket av en unormalt rask volumøkning av driftvollen som ligger ved den ...
 • A desktop study on biofloc technology 

  Bagi, Andrea; Poersch, Luís Henrique; Ravagnan, Elisa (Research report, 2023)
  Aquaculture industry is a growing sector worldwide and is expected to contribute significantly to satisfying the increasing protein needs of a growing population. Biofloc technology (BFT) emerged over the past decades as ...
 • Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2022 

  Molversmyr, Åge; Stabell, Trond; Nielsen, Lisa Kristin (Research report, 2023)
 • Tilstandsundersøkelse i elver i Ryfylke vannområde i 2022 

  Molversmyr, Åge; Stabell, Trond; Nielsen, Lisa Kristin; Fyhn, Anette (Research report, 2023)
 • Marin Overvåking Hordaland – Sammendragsrapport 2019–2022 

  Bye-Ingebrigtsen, Einar; Dahlgren, Thomas Gunnar; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2023)
  Miljøovervåkningsprogrammet “Marin Overvåking Hordaland" omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen inkluderer vannundersøkelser, bløtbunnundersøkelser og strandsoneundersøkelser. Formålet er å beskrive ...
 • GLORIA Norge 2022: Overvåkning av vegetasjon og vekstsesong 

  Karlsen, Stein Rune; Wehn, Sølvi; Isaksen, Ketil; Nesje, Atle (Research report, 2023)
  GLORIA-Norge sitt hovedmål er å overvåke endringer i vegetasjon, fenologi og fysiske faktorer i relasjon til vær- og klimaendringer langs høyde-, snøvarighet- og kyst-/innland-gradienter i fjellområder i Sør- og Nord-Norge. ...
 • Medvirkning i planlegging og gjennomføring av vegprosjekter – barrierer og muligheter 

  Kårtveit, Bård; Riseth, Jan Åge; Johansen, Bernt (Research report, 2023)
  Rapporten belyser utfordringer ved å integrere reindriftskompetanse, og sikre reindriftens medvirkning å planlegging av vegprosjekter, med utgangspunkt i to to workshoper med repr. For reinbeitedistrikter og vegvesenet. ...
 • Undersøkelse av begroing i utvalgte bekker i Orrevassdraget i 2021 

  Stabell, Trond; Molversmyr, Åge (Research report, 2022)
 • Forstudie Sirkulære muligheter i Sauda og Suldal 

  Meland, Kjersti V.; Kleinegris, Dorinde Mechtilde Meike; Enerstvedt, Anna Kraaijeveld; Fromreide, Mads (Research report, 2023)
  Denne forstudien har undersøkt potensialet for utvikling av nye vekstnæringer ved å tilrettelegge for sirkulært og bioøkonomisk samarbeid i Sauda og Suldal. Forstudien har kartlagt ressurs- og sidestrømmer til en gruppe ...
 • Predation by Eurasian otters on adult Atlantic salmon 

  Sortland, Lene; Lennox, Robert; Vollset, Knut; Velle, Gaute (Master thesis, 2022)
  The return of the Eurasian otter to western Norway has sparked human-predator conflicts as otters prey on vulnerable Atlantic salmon populations. Although predation may not be the direct cause of salmon population declines, ...
 • Environmental DNA monitoring of pelagic fish fauna at the Hywind Scotland floating wind energy installation – A pilot study 

  Ray, Jessica Louise; Hestetun, Jon Thomassen; Mugu, Sigrid; Dahlgren, Thomas Gunnar (Research report, 2022)
  Environmental impact assessment and regular environmental monitoring are prerequisites for the construction, operation, and decommissioning of offshore installations such as the Hywind Scotland wind park. Molecular approaches ...

View more