Show simple item record

dc.contributor.authorSkoglund, Helge
dc.contributor.authorSkår, Bjørnar
dc.contributor.authorGabrielsen, Sven-Erik
dc.contributor.authorWiers, Tore
dc.contributor.authorPostler, Christoph
dc.date.accessioned2023-06-20T07:07:59Z
dc.date.available2023-06-20T07:07:59Z
dc.date.created2023-06-19T15:31:45Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072190
dc.description.abstractSiden 2007 har det vært gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i de regulerte vassdragene Sima, Osavassdraget (Austdøla og Norddøla), Jondalselva, Øyreselva, Austrepollelva og Bondhuselva i Hardanger. Denne rapporten er rapport for undersøkelser foretatt i 2022, og omfatter gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser, samt registrering av vanntemperatur. Gytebestandene av laks har vært gjennomgående lave i alle elvene i undersøkelsesperioden (<50 gytefisk), og i mange av elvene kun bestående av et fåtall gytefisk (0-10). Bestandene har med noen unntak vært under gytebestandsmålene, og på et nivå som forventes å være begrensende for ungfiskproduksjonen. I 2022 ble det registrert 35 laks i Jondalselva, mens det var seks eller færre gytelaks i Sima, Osa og Bondhuselva. I Øyreselva og Austrepollelva ble det ikke registrert laks i 2022. Ungfiskundersøkelsene viser at tetthetene av lakseunger har vært høyest i Jondalselva. I Øyreselva, Sima og Bondhuselva er det jevnlig registrert lakseunger, men tetthetene har vært gjennomgående lave. I Austrepollelva og Osavassdraget har forekomsten av lakseunger vært mer sporadisk og med til dels svært lave tettheter. Bestandene av sjøaure er generelt større enn laksebestandene i alle elvene. Med unntak av Sima (77–534 gytefisk) og Osavassdraget (56-213 gytefisk), har gytebestanden av sjøaure bare vært noen titalls individer i alle elvene i undersøkelsesperioden. Gytebestanden har sannsynligvis vært begrensende for rekruttering i flere av elvene i perioden. Det har likevel vært registrert ungfisk av aure på alle stasjoner ved elektrisk fiske i samtlige seks elver i hele undersøkelsesperioden. I Sima, og til dels i Osa, har sjøaurebestanden økt og vært høyere i siste halvdel av undersøkelsesperioden. I Jondalselva var gytebestanden av sjøaure i 2022 på 115 fisk. Dette er det høyeste antallet som er registrert i perioden det foreligger undersøkelser fra. I de øvrige elvene har sjøaurebestandene vært stabilt lave.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centreen_US
dc.relation.ispartofLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske
dc.relation.ispartofseriesLFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske;
dc.titleFiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022en_US
dc.title.alternativeFiskebiologiske undersøkelser i seks regulerte vassdrag i Hardanger i 2022en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2155948


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record