Show simple item record

dc.contributor.authorJentoft, Nina
dc.contributor.authorBjørnarå, Helga Birgit
dc.contributor.authorAbdallah, Rasha
dc.contributor.authorEinstabland, Åsta Lovise Håverstad
dc.date.accessioned2023-04-19T11:29:00Z
dc.date.available2023-04-19T11:29:00Z
dc.date.created2023-04-17T09:43:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8408-287-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3063810
dc.description.abstractNORCE Norwegian Research Centre og Universitetet i Agder (UiA) ved Senter for likestilling (SL), har samarbeidet om denne kartleggingen. SL ønsket en status av likestillingsredegjørelsene i Agder for 2021, og innspill til hvordan man videre kan arbeide med å øke fokuset og aktivitetene rettet mot likestilling, inkludering og mangfold i virksomhetene i Agder for på den måten å bedre likestillingen i vår region. Senteret ønsker å innhente kunnskap som kan brukes til opplæring, veiledning og kompetanseheving i regionen, med vekt på gode eksempler og suksessfaktorer i ARParbeidet. Regionplan Agder 2030 har som ett av sine hovedmål å bidra til bedrede levekår i befolkningen. Likestilling spiller inn på individers og familiers levekår og er derfor et viktig premiss for å oppnå nettopp dette. Oppdraget kommer på bakgrunn av at alle arbeidsgivere i Norge etter likestillings- og diskrimineringsloven har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Fra 1. januar 2020 ble loven skjerpet, både i bestemmelsene om aktivt likestillingsarbeid og plikten til å redegjøre for dette arbeidet. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 har hele offentlig sektor en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet. Denne plikten omtales som likestillingsplikten for offentlig sektor, eller bare LOS-plikten. I vår rapport ser vi utelukkende på aktivitets og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere, (ARP) og ikke LOS-plikten som retter seg mot offentlig sektors utadrettede virksomhet. Vi redegjør mer for ARP i neste avsnitt. SL har finansiert denne studien og har i tillegg lagt inn betydelig egeninnsats for at vi, tross begrensede økonomiske rammer, kunne kartlegge og dokumentere dette arbeidet i denne rapporten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centreen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleAktivitets- og redegjørelsesplikten i Agder – Hva er status og hvor går veien videre?en_US
dc.title.alternativeAktivitets- og redegjørelsesplikten i Agder – Hva er status og hvor går veien videre?en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2141116
dc.source.pagenumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal