Show simple item record

dc.contributor.authorBye-Ingebrigtsen, Einar
dc.contributor.authorIsaksen, Trond Einar
dc.date.accessioned2022-05-30T07:36:26Z
dc.date.available2022-05-30T07:36:26Z
dc.date.created2022-05-18T11:38:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8408-215-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2996648
dc.description.abstractMiljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. I 2021 består overvåkingsprogrammet av kun vannundersøkelser. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysiskkjemiske parametere. Vannundersøkelsene ble gjennomført på 14 prøvestasjoner fordelt på 11 ulike kystvannforekomster i Hordaland. Undersøkelsen inkluderer målinger og analyser av siktedyp, næringssalter, planteplankton (mikroalger), salinitet, temperatur og oksygen. Det er samlet inn hydrografiske data fra øvre vannlag (0-30 meters dyp) månedlig gjennom hele 2021. I månedene mai, juli, september og november ble det i tillegg gjennomført målinger av hele vannsøylen på alle prøvestasjonene som inkluderer måling av oksygen i bunnvann. Det er ikke gjort målinger av planteplankton i vintermånedene november, desember og januar. Undersøkelser av løste næringssalter (fosfor- og nitrogenforbindelser) viste perioder med forhøyede nivåer i enkelte områder. Dette gjelder Fusafjorden og Sørfjorden innerst (ammonium), Radfjorden, Sørfjorden Ytre Arna og Fedjefjorden (fosfor) i tillegg til Hjeltefjorden (nitritt+nitrat). Til tross for enkelte perioder med forhøyede nivåer av ulike typer løste næringssalter klassifiseres de undersøkte stasjonene til god eller svært god tilstand samlet for perioden 2016-2021. Målinger av siktedyp sommeren 2021 viser i snitt moderat siktedyp i Sævareidfjorden og innerst i Sørfjorden. Når man ser på de seks sommerperiodene samlet er det 4 stasjoner som skiller seg ut, Radfjorden og de tre stasjonene i Sørfjorden som i snitt har moderat siktedyp. Alle øvrige stasjoner har enten godt eller svært godt siktedyp. Målinger av planteplankton viser generelt gode eller svært gode tilstander i alle undersøkte områder. Det er også målt relativt lave oksygennivåer i de dypeste delene av Sørfjorden (St. 10 og 17). Slike lave oksygenverdier kan ha negativ effekt på bunnfaunaen og den økologiske tilstanden i området.
dc.description.abstractMarin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021
dc.language.isonob
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centre AS
dc.subjectHydrografi og vannkvalitet
dc.subjectHydrography and water quality
dc.subjectHavbruk
dc.subjectAquavulture
dc.subjectAkvatisk miljø
dc.subjectAquatic environment
dc.titleMarin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021
dc.title.alternativeMarin Overvåking Hordaland - Statusrapport 2021
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin2025127
dc.subject.nsiVDP::Økologi: 488
dc.subject.nsiVDP::Ecology: 488


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record