Show simple item record

dc.contributor.authorJentoft, Nina
dc.contributor.authorLeer-Helgesen, Arnhild
dc.contributor.authorHelmersen, Migle
dc.contributor.authorHellang, Øyvind
dc.date.accessioned2021-11-02T08:59:02Z
dc.date.available2021-11-02T08:59:02Z
dc.date.created2021-10-18T10:43:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8408-094-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827173
dc.description.abstractDen demografiske utviklingen viser en økende andel eldre som har behov for kommunale tjenester. Sammen med en høy andel deltidsarbeidende betyr det at Agderregionen fremover står overfor en stor utfordring i å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft til kommunal sektor. Dette er en studie som fokuserer på rekruttering av personer med flyktningbakgrunn i oppvekstsektoren og omsorgssektoren i kommunene på Agder. Denne rapporten presenterer funn fra en spørreundersøkelse til kommunale personalsjefer i tre fylker, herunder Agder, og en casestudie i to Agder-kommuner. Studien peker mot at det bør arbeides mer med likestilling, inkludering og mangfold (LIM) på Agder hvis en ønsker å øke antall ansatte med flyktningbakgrunn i kommunene. Selv om LIM er sentrale begrep i planer og strategier i case-kommunene, synes mangfold og inkludering i flere sammenhenger som tomme ord. Mange ansatte er bevisste på verdien av og utfordringer med mangfold, men dette vektlegges i liten grad systematisk i kommunene. Det er mangler i kunnskap om LIM og selvkritisk refleksjon og bevissthet rundt mekanismer for strukturell diskriminering i kommunene. Et illustrerende eksempel som trekkes frem i våre data er krav om språkferdigheter, som ikke dekkes i håndbøker for tilsetting, og er uklart formulert i stillingsannonser. Hva som er «god norsk» er opp til enkeltpersoner i tilsettingsprosessen, der dette ikke er dekket i lovkrav. Her er det grunn til å spørre seg om språkkrav kan bli brukt som et dekke for underliggende holdninger basert på nasjonal opprinnelse, nasjonalitet og/eller religion. Et annet eksempel er at det ofte tas for gitt at personer med flyktningbakgrunn har lav eller ingen formell utdanning. Dette kan stemme for noen, men langt fra alle. Kan denne antakelsen være et ekstra, skjult, hinder i en rekrutteringsprosess?en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNORCE Norwegian Research Centre ASen_US
dc.titleRekruttering av flyktninger - Arbeides det for lite med likestilling, inkludering og mangfold i Agder-kommunene som arbeidsgivere?en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1946619
dc.source.pagenumber51en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record