Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGabrielsen, Sven-Erik
dc.contributor.authorSkår, Bjørnar
dc.contributor.authorBarlaup, Bjørn Torgeir
dc.contributor.authorLehmann, Gunnar Bekke
dc.contributor.authorWiers, Tore
dc.contributor.authorNormann, Eirik S.
dc.contributor.authorSkoglund, Helge
dc.contributor.authorPulg, Ulrich
dc.coverage.spatialSogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2019-11-19T08:58:56Z
dc.date.available2019-11-19T08:58:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1892-8889
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629197
dc.description.abstractFor å kompensere for skadevirkningene på fiskebestandene i forbindelse med reguleringen av Dalselva (Arnafjordvassdraget), ble regulanten Statkraft 14.05.1982 pålagt årlige utsettinger av 600 laksesmolt og 1 000 sjøauresmolt i Dalselva. Som et alternativ til fiskekultiveringen med utsetting av smolt, ønsket Statkraft å få evaluert utlegging av rogn oppstrøms anadrom strekning i vassdraget. Prosjektet startet med overvåking av ungfisk både oppstrøms og i anadrom strekning høsten 2002. Det ble også gjennomført gytefisktellinger og det første partiet med rogn ble plantet ut i 2006. Et sentralt spørsmål i prosjektet har vært å vurdere om rognplanting er egnet kultiveringsstrategi i Dalselva, og om innsiget av sjøaure har tilfredsstilt bærenivået i anadrom strekning. I 2011 opphørte utsettingspålegget av 600 laksesmolt og 100 sjøauresmolt midlertidig til og med 2015. Det ble opprettet et delprosjekt med videoovervåking av innsiget av sjøaure og laks for å vurdere gytefisktellingen som i tidlig fase i prosjektperioden viste store mellomårsvariasjoner. Basert på de årlige gytefisktellinger fra og med 2002, har ikke Dalselva per i dag noen stedegen laksebestand. Tellingene av gytebestanden av sjøaure har variert mye i perioden 2002-2014. Videoovervåkingen av innsiget i 2010 og i 2011 avdekket at gytefisktellingene ble utført noe tidlig i enkelte år og at gytefisktellingene ikke bør foretas før midten av oktober. Basert på videoovervåkingen og gytefisktellingene, synes gytebestanden av sjøaure å ha vært på et rimelig nivå i alle årene siden 2007 for å sikre en fullverdig rekruttering av sjøaure i Dalselva. Spesielt i de tre siste årene har innsiget av sjøaure vært tilfredsstillende.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatkraft Energi Asnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUni Research Miljønb_NO
dc.titleDalselva i Framfjorden – Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2002–2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.issueLFI-247nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.subject.nsiNaturvitenskapnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • LFI rapportserie [320]
    Rapporter fra Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Vis enkel innførsel