Show simple item record

dc.contributor.authorGustavsen, Linda Mølgaardeng
dc.contributor.authorAlsaker, Kjerstieng
dc.date.accessioned2013-05-29T10:30:24Z
dc.date.accessioned2020-12-10T06:27:07Z
dc.date.available2013-05-29T10:30:24Z
dc.date.available2020-12-10T06:27:07Z
dc.date.issued2013-05eng
dc.identifier.isbn978-82-92970-57-7 (PDF)eng
dc.identifier.issn1891-3474
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1956/6673
dc.description.abstractIntroduksjon: Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge (1) «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med utgangspunkt i veilederen «Overgrepsmottak, IS-1457» fra 2007 (2) skal vold i nære relasjoner innlemmes i arbeidet på mottakene på lik linje med seksuelle overgrep. Mottaket for pasienter utsatt for seksuelle overgrep (SO-mottaket) i Vestfold har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for å tydeliggjøre konsekvenser ved implementering av vold i nære relasjoner i forhold til kapasitet, samtidskonflikter, organisering og kompetanse for et mellomstort SO-mottak. Materiale og metode: Kartleggingsprosjekt som ble gjennomført i perioden 16.10.10 – 03.02.12, inkluderte 22 pasienter. Data er hentet fra pasientjournal og fra evalueringsskjema som sykepleierne fylte ut i forbindelse med undersøkelsen. Resultater: Halvparten av de voldsutsatte kvinnene kom via politiet. Utløsende årsak til kontakt med hjelpeapparatet var i hovedsak fysisk vold. Et utvidet akutt tilbud, som inneholdt rettsmedisinsk undersøkelse, emosjonell førstehjelp, farevurdering og sørget for psykososial oppfølging, var tidkrevende og stilte krav til bred faglig kompetanse. Oppsummering: Utvidelse av SO-mottaket i Vestfold til å ivareta både seksuelt overgrepsutsatte personer og personer utsatt for vold i nære relasjoner vil kreve bredere tverrfaglig kompetanse og en betydelig ressursøkning.en_US
dc.language.isonobeng
dc.publisherNasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helseeng
dc.relation.ispartofseriesRapport nr. 2-2013eng
dc.titleVold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehoveng
dc.typeResearch reporteng
dc.rights.holderCopyright Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse
dc.description.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record