Show simple item record

dc.contributor.authorAntonsen, Yngve
dc.contributor.authorEllingsen, May-Britt
dc.date.accessioned2021-03-23T10:23:13Z
dc.date.available2021-03-23T10:23:13Z
dc.date.created2016-03-01T15:48:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7492-322-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2735021
dc.description.abstractRapporten fokuserer på organisatoriske faktorer som grunnlag for bruk av velferdsteknologi og innovasjon. Følge-med-forskningen er basert på et kvalitativt datamateriale fra velferdsteknologiprosjektet og en tjenestedesignprosess finansiert av Helsedirektoratet. Hovedfunnene viser at for å fremme innovasjon i helse og omsorgstjenestene er det grunnleggende viktig å utvikle holdninger og verdier for ansvarliggjøring og nytenkning både hos ledere og ansatte i avdelinger, i enheter, i etater og i hele kommunen. Hjemmetjenesten har utfordringer knyttet til organisasjonskultur og profesjonalisering. Det er et behov for å utvikle interne arbeidsprosesser og planlegge arbeidsdagen bedre i hjemmetjenesten. Helse- og omsorgssektoren er en matriseorganisering hvor brukerne støttes av mange enheter på tvers av hierarkiske organisasjonskart. Innovasjonsarbeid bør derfor inkludere enheter på tvers i organisasjonen for å fremme samarbeid, tillit og utvikling. Tjenestedesignprosesser med mål om å innføre velferdsteknologi bør involvere ledere og ansatte på tvers av enheter og etater fordi mange aktører er involvert i å yte tjenester til brukerne. Tverrfaglighet vil øke læring og tillit og motvirke «silo tenkning». Teknologisk infrastruktur og IKT support er sentralt for å innføre ny teknologi i hjemmetjenesten. Uten tilstrekkelig infrastruktur blir ansatte frustrert og mister tillit til teknologien.
dc.language.isonob
dc.publisherNorut Rapport 31/2015
dc.titleOrganisatoriske og teknologiske barrierer og muligheter for innovasjon i hjemmetjenesten
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1341532
dc.source.pagenumber37


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record