Show simple item record

dc.contributor.authorRiseth, Jan Åge
dc.date.accessioned2020-09-18T12:53:06Z
dc.date.available2020-09-18T12:53:06Z
dc.date.created2017-07-02T18:24:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-7492-314-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678528
dc.description.abstractDenne rapporten er en del av etterprøvingsprogrammet for Mauken/Blåtind skytefelt og sammenbindingskorridor. Den ser på konsekvensene av sammenbindingskorridoren for reindrifta sett i forhold til de antatte konsekvensene som var skissert i tiltakets forarbeid. Som data for rapporten inngår intervjuer med berørte parter, samt befaringer og samtaler. Mauken reinbeitedistrikt har hatt lang sameksistens med de to skyte- og øvingsfeltene. Saken med utvidelse av Blåtind og etablering av sammenbindingskorridor mellom de to feltene har vært svært kontroversiell og satt på spissen gjennom både demonstrasjoner og rettsprosesser. At reindrifta fikk gjennomslag for å legge sammenbindingskorridoren lavt i terrenget, er det som ga grunnlag for å inngå en minnelig avtale med Forsvaret. Selv om det er utfordringer i forhold til tilpasning og kommunikasjon, er det omtrent hva man kan forvente med sambruk av så vidt ulike virksomheter som reindrift og skyte- og øvingsfelter. Den største utfordringen for reindrifta nå og framover er Forsvarets totale aktivitetsnivå i feltet.
dc.language.isomis
dc.publisherNorut
dc.titleEtterprøving av utvidelse av Blåtind og sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte-og øvingsfelt. Tematisk etterundersøkelse reindrift. (22/2015)
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
dc.identifier.cristin1480324


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record