Show simple item record

dc.contributor.authorFarsund, Arild Aurvåg
dc.contributor.authorHolmen, Ann Karin Tennås
dc.date.accessioned2020-08-24T11:36:46Z
dc.date.available2020-08-24T11:36:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-490-0548-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2673636
dc.description.abstractStorbyprosjektet er et av flere prosjekter som ble lansert på innovasjonskonferansen ”Innovasjon 2010” i februar 2004. I september 2004 ble storbyene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø invitert med i prosjektet av Kommunal og regionaldepartementet (KRD). I mandatet heter det: ”Storbyprosjektet skal bidra til økt innovasjon i hovedstaden og regionale sentra, og styrke byenes rolle som motor for regional og nasjonal innovasjon”. Det et vedtatt at storbyprosjektet skal videreføres ut 2009. I den forbindelse har IRIS evaluert hvordan arbeidet har foregått til nå. Evalueringen hadde to deler. I den første delen ble oppmerksomheten rettet mot hvordan representanter fra den enkelte by oppfatter problemstillingene i prosjektet og deres erfaringer til nå i arbeidet. Det ble gjennomført en såkalt SWOT-analyse der en gruppe sentrale aktører diskuterte generelle problemstillinger knyttet til storbyenes rolle i regional innovasjon og verdiskaping, samt erfaringer med innovasjonsaktiviteter slik de er definert i storbyprosjektet. Deltakerne diskuterte seg frem til konklusjoner innen to områder: a) byregionens innovasjonspotensial, og b) byregionens innovasjonspolitikk. I den andre delen av evalueringen tok vi utgangspunkt i det materiale som var samlet inn fra den enkelte storby. Hensikten var å få frem mer generelle erfaringer med storbyprosjektet som igjen kan danne utgangspunkt for det videre arbeid i prosjektet både nasjonalt og lokalt. Resultatene ble lagt frem på en dialogkonferanse der alle storbyene og storbyprosjektet var representert. Oppsummeringen dannet utgangspunkt for diskusjoner av hva disse erfaringene betyr for det videre arbeidet i storbyprosjektet.en_US
dc.description.sponsorshipInnovasjon Norgeen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherIRIS Samfunnsforskningen_US
dc.titleStorbyprosjektet: Underveisevalueringen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record