Show simple item record

dc.contributor.authorLeknes, Einar
dc.contributor.authorGjerstad, Brita
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2019-12-03T09:25:14Z
dc.date.available2019-12-03T09:25:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-82-490-0809-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2631407
dc.description.abstractIRIS har på oppdrag frå KS undersøkt tre problemstillingar; Har makt og myndigheit på samferdslefeltet reelt sett blitt overført til fylkeskommunane? Ja, dette vil vi svare bekreftande på. Det er ei produktiv maktfordeling der fylkeskommunen har makt gjennom økonomiske ressursar, formell myndigheit og tilgang til administrative ressursar og fylkesvegkontora oppnår makt gjennom fagleg kompetanse og sektoransvar. Korleis har den administrative samhandlinga mellom fylkesvegkontora og fylkeskommunen utvikla seg? Samhandlinga har utvikla seg både mot hierarki og likeverd .Dei regulære møta er prega av hierarki med rapportering og kontroll, medan samhandlinga om planar, prosjekt og enkeltsaker er dialog- og løysingsorienterte og prega av likeverd. Har auka samhandling mellom regionvegkontora og fylkeskommunen ført til betre kontraktstrategi og lågare samla kostnadar? Det er førebels lite samhandling i fylka om kontraktstrategi.nb_NO
dc.description.sponsorshipKS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjonnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherIRIS Samfunnsforskningnb_NO
dc.titleForvaltingsreforma og fylkesvegansvaret: Maktfordeling, styringsdialog og samhandlingnb_NO
dc.title.alternativeKonsekvensar av auka vegansvar i fylkeskommunanenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.issueRapport IRIS – 2013/014nb_NO
dc.source.pagenumber192nb_NO
dc.subject.nsiSamfunnsvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record