Now showing items 1-20 of 253

  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Årebrot avfallsplass i 2008. 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt ved Årebrot avfallsplass i 2008. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, strandsone, kjemiske undersøkelser av sedimentet og ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse av Jøsenfjorden og oppdrettsanlegg ved Bastli og Vindsvik i 2007. 

   Johansen, Per-Otto; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i Jøsenfjorden generelt og ved to oppdrettslokaliteter ved Bastli og Vindsvik i Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hetteneset, Vindafjord kommune i 2008 

   Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Hetteneset i Vindafjorden, hvor det er planlagt lagt ut et anlegg. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Halsavika i Vindafjorden, Tysvær kommune i 2007 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Halsavika i Vindafjorden, Tysvær kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2008 

   Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en nyopprettet oppdrettslokalitet ved Hestholmen på Kvitsøy kommune i Rogaland. Området er tidligere brukt til oppdrett, men har lagt brakk siden ...
  • Miljøundersøkelse i Mursteinsfjorden i 2007 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse på to stasjoner i Mursteinsfjorden i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Bjørøya fiskeoppdrett AS og Marine Harvest AS, avd. Midt ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2008 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • Miljøundersøkelse i Indre Follafjord i 2008 

   Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det ytterste bassenget, i indre Foldafjord, Nærøy kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Marine Harvest AS, avd. Nord. ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Munkholmen i Hervikfjorden, Tysvær kommune i 2007 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet i Hervikfjorden i Tysvær kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Ringja i Vindafjorden, Tysvær kommune i 2007 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Ringja i Vindafjorden, Tysvær kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • Resipientundersøkelse i Tveitevågen, Askøy kommune 2007 

   Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved utslippspunktet til et kloakkrenseanlegg i Tveitevågen, Askøy kommune, før og etter at det ble tatt i bruk. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Onarøy i Tysnes kommune i 2008 

   Johansen, Per-Otto; Botnen, Helge (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved et oppdrettsanlegg som ligger på svai i Onarheimsfjorden. Formålet med undersøkelsen som ble gjennomført 7. oktober 2008, var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Kjehola i Ombofjorden, Hjelmeland kommune i 2007 

   Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Kjeahola i Ombofjorden, Hjelmeland kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marin Harvest AS, Avd. Midt ...
  • MOM-C undersøkelse for planlagt lokalitet i Øygardsvik i Hervikfjorden, Tysvær kommune i 2007 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en planlagt oppdrettslokalitet i Øygardsvik i Hervikfjorden, Tysvær kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • Miljøundersøkelse i Breivika, Langsundet i Vikna, 2007 

   Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet i Breivika i Langsundet, Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Store Teistholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune i 2008 

   Johansen, Per-Otto; Heggøy, Erling; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Teistholmen i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitetn Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2008 

   Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • Miljøundersøkelse i Kongsmobassenget, Indre Foldafjord i 2007 

   Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget, Kongsmobassenget, i Foldafjorden, Nærøy kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag for Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Lindvik, Vindafjord kommune i 2008 

   Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliten Lindvik i Vindafjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og ...