• Agriculture in transition: New strategies for the promotion of occupational health and safety. 

   Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari; Rommetvedt, Hilmar; Stræte, Egil Petter (Chapter, 2021)
   It is well documented that farming is a high-risk industry in terms of fatalities and injuries, and with numerous risk factors associated with operating the farm. It has also proved difficult to find evidence for the ...
  • Agriculture into the Future: New Technology, New Organisation and New Occupational Health and Safety Risks? 

   Holte, Kari Anne; Follo, Gro Irene; Kjestveit, Kari; Stræte, Egil Petter (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Agriculture is a hazardous industry, with a high frequency of injuries. As working life has changed over the last decades, so has also agriculture. In Norway, farm size has increased, and agriculture has become technology ...
  • Arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen og på store byggeplasser 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Solberg, Astrid; Bråten, Mona; Andersen, Rolf (Research report, 2018)
   I rapporten presenteres funn fra prosjektet «Tilrettelegging for arbeidstaker-medvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser». I prosjektet er forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for ...
  • Bedriftenes behov og bruk av bedriftshelsetjenesten 

   Holte, Kari Anne; Lie, Terje; Bratt, Christopher (Research report, 2013)
   Risikoutsatte bransjer med arbeidsmiljøutfordringer og belastninger har plikt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Denne rapporten handler om bedrifters bruk og nytte av bedriftshelsetjenesten, og tar ...
  • Den nye arbeidsplassen 

   Holte, Kari Anne; Thesen, Gunnar (Research report, 2005)
   Prosjektet ”Den nye arbeidsplassen, arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet” er finansiert av ”Norges forskningsråd” gjennom programmet ”Arbeid og helse ”. Formålet med programmet er å fremme helse i arbeidslivet. ...
  • Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet 

   Holte, Kari Anne; Thesen, Gunnar (Research report, 2005)
   Prosjektet ”Den nye arbeidsplassen, arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet” er finansiert av ”Norges forskningsråd” gjennom programmet ”Arbeid og helse ”. Formålet med programmet er å fremme helse i arbeidslivet. ...
  • Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet klinisk fagstige 

   Aas, Randi W.; Holte, Kari Anne (Research report, 2004)
   Programmet klinisk fagstige ble innført i Stavanger kommune i 2001. Programmet ble i første omgang gjeldende for sykepleiere, inkludert helsesøstre og jordmødre. Selv om en utvidelse av målgruppene til flere yrkesgrupper ...
  • Evaluering av regionalt brukerutvalg i Helse Vest RHF 

   Holte, Kari Anne; Lie, Terje (Research report, 2004)
   Det regionale brukerutvalget for Helse Vest RHF ble opprettet i 2002 og er en del av sykehusreformen som et ledd i brukermedvirkningen i helseforetakene. Mandatet for evalueringen av brukerutvalget legger vekt på en vurdering ...
  • Fra ung og naiv til gammel og klok: En verktøykasse for skadeforebygging i bygg og anlegg 

   Holte, Kari Anne; Kjestveit, Kari (Research report, 2013)
   Dette er den siste leveransen i prosjektet ”Unge arbeidstakere i bygg og anlegg – fra skole til arbeidsliv”, som er finansiert av Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen. Denne delen av prosjektet består ...
  • Integrering av HMS i bygge- og anleggsprosjekt ved bruk av Building Information Modelling (BIM): Et forprosjekt om barrierer og muligheter 

   Holte, Kari Anne; Gressgård, Leif Jarle; Kjestveit, Kari (Research report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer funnene fra et forprosjekt som hadde som målsetning å undersøke hvordan HMS‐utfordringer i bygg og anlegg kan inkluderes i BIM‐modeller. Forprosjektet er utført på vegne av Byggenæringens ...
  • Kunnskapsoppsummering: Komplekse prosjekter og HMS i bygg- og anleggsnæringen 

   Gressgård, Leif Jarle; Holte, Kari Anne; Hansen, Kåre; Schuchert, Astrid; Helledal, Heidi (Research report, 2020)
   Bygg- og anlegg (BA) er en ulykkesutsatt bransje (Zhou, Goh et al. 2015). I følge Sunindijo og Zou (2012) sysselsetter bransjen omtrent 7 % av verdens arbeidstakere, men står for 30-40 % av alle arbeidsrelaterte dødsulykker. ...
  • Leiarspenn og organisering: Samanhengar med sjukefråvær og turnover 

   Holte, Kari Anne; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin; Øygarden, Olaug (Research report, 2019)
   Prosjektet «Leiarspenn og organisering» vart på oppdrag for KS gjennomført av NORCE Samfunn, hausten 2019, med formål å skaffa til vegar kunnskap om leiarspenn, i tydinga talet på tilsette ein leiar har ansvaret for. Konkret ...
  • Medarbeiderundersøkelse for Apotekene Vest 

   Lie, Terje; Holte, Kari Anne; Olsen, Espen; Jøsendal, Kari (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai - juli 2003. Resultatene i rapporten er utarbeidet for Apotekene Vest, men ...
  • Medarbeiderundersøkelse for Helse Bergen HF 

   Lie, Terje; Holte, Kari Anne; Olsen, Espen (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai – juli 2003. Resultatene i rapporten er utarbeidet for helseforetaket Helse ...
  • Medarbeiderundersøkelse for Helse Stavanger HF 

   Lie, Terje; Holte, Kari Anne; Olsen, Espen (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai – juli 2003. Resultatene i rapporten er utarbeidet for helseforetaket Helse ...
  • Medarbeiderundersøkelse i foretaksgruppen Helse Vest 

   Holte, Kari Anne; Lie, Terje; Olsen, Espen; Gundersen, Marianne; Jøsendal, Kari; Mikkelsen, Aslaug (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai – juli 2003. Spørreskjemaet består av anerkjente instrumenter som er ...
  • Medarbeiderundersøkelse i helseforetaket Helse Førde 

   Olsen, Espen; Holte, Kari Anne; Lie, Terje (Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant ansatte i foretaksgruppen Helse Vest i tidsrommet mai - juli 2003. Resultatene i rapporten er utarbeidet for helseforetaket Helse ...
  • Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen? 

   Melberg, Kjersti; Holte, Kari Anne; Einarsen, Kari (Research report, 2018)
   Denne rapporten formidler erfaringene fra nedbemanningsprosesser i en rekke bedrifter i oljenæringen. Læring fra erfaringene kan på sikt bidra til å redusere stress, belastning og forebygge økt sykefravær forbundet med ...
  • Occupational health and safety in agriculture– a brief report on organization, legislation and support in selected european countries 

   Jakob, Martina Carola; Santa, Dushica; Holte, Kari Anne; Sikkeland, Inger Johanne; Hilt, Bjørn; Lundqvist, Peter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduction and objective: Agriculture and forestry are among the most dangerous professions in Europe, with a high level of accidents affecting the sustainability and viability of the sector. International conventions, ...
  • Occupational injury rates among Norwegian farmers: A sociotechnical perspective 

   Kjestveit, Kari; Aas, Oddfrid; Holte, Kari Anne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduction: This study addressed relative injury risk among Norwegian farmers, who are mostly self-employed and run small farm enterprises. The aim was to explore the relative importance of individual, enterprise, and ...