• Arbeidsorganisering og personalutvikling 

   Nybø, Geir; Hansen, Kåre (Research report, 2000)
   Rapporten viser resultater fra en av to spørreskjemaundersøkelser i en av de 5 bedriftene som deltar i et prosjekt omkring arbeidsorganisering og personalutvikling. Rapporten gir en enkel og ukommentert presentasjon av ...
  • Arbeidsorganisering, ledelse og personalutvikling 

   Nybø, Geir; Hansen, Kåre (Research report, 2000)
   Rapporten viser resultater fra en av to spørreskjemaundersøkelser i en av de 5 bedriftene som deltar i et prosjekt omkring arbeidsorganisering og personalutvikling. Rapporten gir en enkel presentasjon av resultater i form ...
  • Bedriftsutvikling på norsk 

   Hansen, Kåre (Research report, 2000)
   Dette er sluttrapporten fra følgeforskningen av OPUS. Rapporten inneholder en vurdering av programmet, samt innspill og anbefalinger i forhold til gjennomføring av bedriftsutviklings­programmer av denne typen. Vurderingen ...
  • Borte bra, men hjemme best. Eksport av produkter av sau/lam til Frankrike 

   Hansen, Kåre; Nødland, Svein Ingve (Research report, 1996)
   Rapporten retter fokus mot eksportmuligheter i det franske markedet for bearbeidede produkter av sau- og lammekjøtt. Det gis en drøfting av sentrale institusjonelle og bedriftsspesifikke rammebetingelser for denne typen ...
  • BU-2000: Årsrapport 1999 fra RF-Rogalandsforskning 

   Hansen, Kåre (Research report, 1999)
  • Fremdriftsrapport for BU 2000 

   Hansen, Kåre (Research report, 1998)
   Inneholder fremdriftsrapportering til NHOs Arbeidsmiljøfond fra Rfs BU 2000 modul. Rapporten inkluderer rapportering fra alle 3 nettverkene og fellesprosjektet.
  • Kunnskapsoppsummering: Komplekse prosjekter og HMS i bygg- og anleggsnæringen 

   Gressgård, Leif Jarle; Holte, Kari Anne; Hansen, Kåre; Schuchert, Astrid; Helledal, Heidi (Research report, 2020)
   Bygg- og anlegg (BA) er en ulykkesutsatt bransje (Zhou, Goh et al. 2015). I følge Sunindijo og Zou (2012) sysselsetter bransjen omtrent 7 % av verdens arbeidstakere, men står for 30-40 % av alle arbeidsrelaterte dødsulykker. ...
  • Kvalitetsledelse i praksis 

   Hansen, Kåre; Sun, Honguyi (Research report, 1997)
   Rapporten presenterer noen av resultatene fra en spørreundersøkelse om kvalitetsledelse i praksis. Emner som blir tatt opp er bl.a. forholdet mellom totalkvalitet og ISO-sertifiering, kontinuerlig forbedring, de ansattes ...
  • Læring av hendelser i Statiol 

   Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine (Research report, 2011)
   Petroleumstilsynet (Ptil) har pålagt Statoil å gjennomføre oppfølgende studier etter hendelsen med brønn C06A på Gullfaks den 19. mai 2010. Denne rapporten er en del av Statoils oppfølging og den beskriver resultatene fra ...
  • Operatørstyrt produksjon og organisering av kontinuerlig forbedring 

   Hansen, Kåre (Research report, 1998)
   OPUS er et bransjeprogram som gjennomføres i form av et samarbeid mellom TBL og Fellesforbundet og hvor RF-Rogalandsforskning driver følgeforskning av programmet. I denne første delrapporten fra følgeforskningen presenteres ...
  • Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet? 

   Hansen, Kåre; Kvadsheim, Henrik (Research report, 2008)
   En sentral aktør i forbindelse med håndtering og oppfølging av det norske permitteringsinstituttet er de lokale NAV-kontorene. I henhold til egne regler har NAV-kontorene ansvaret for å behandle søknader om dagpenger fra ...
  • Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer 

   Skotnes, Ruth Østgaard; Hansen, Kåre; Krøvel, Anne Vatland (Research report, 2020)
   Denne rapporten formidler funn fra prosjektet «Risiko- og krisekommunikasjon om usynlige farer i norske kommuner», gjennomført av en tverrfaglig prosjektgruppe ved NORCE fra august 2017 til mai 2020. Prosjektet ble gjennomført ...
  • Risk and Crisis Communication about Invisible Hazards 

   Skotnes, Ruth Østgaard; Hansen, Kåre; Krøvel, Anne Vatland (Journal article, 2021)
   This article discusses differences between invisible and visible hazards, and how these differences can affect risk and crisis communication. Invisible hazards are risks that we cannot see, and often cannot touch, taste, ...
  • Årsrapport for BU 2000 

   Hansen, Kåre (Research report, 1998)
   Inneholder årsrapportering til Norges Forskningsråd fra RFs BU 2000 modul. Rapporten inkluderer rapportering fra nettverksprosjektene og fellesprosjektet.