• Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport; 2-2018, Research report, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2019-04-24)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Dette er trettende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2019, mens denne inneholder data fra 2020. Det er behov for presise data fra aktivi-teten på legevakt, og ...
  • Elektroniske læringsressurser som supplerende metode i akuttmedisinkurs tilpasset allmennleger og turnusleger - et pilotprosjekt 

   Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Nysether, Eva Linnerud; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, Lars Didrik (Research report, 2011)
   Fra 2012 innføres et krav om obligatorisk akuttmedisinkurs for spesialister i allmennmedisin hvert 5. år. Det har satt fokus på innholdet i disse kursene. Mye praktisk trening er helt sentralt, men noe teorikunnskap er ...
  • General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study 

   Blinkenberg, Jesper; Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background Primary care doctors have a gatekeeper function in many healthcare systems, and strategies to reduce emergency hospital admissions often focus on general practitioners’ (GPs’) and out-of-hours (OOH) doctors’ ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

   Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Research report, 2008-01)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

   Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Research report, 2014-12-09)