• Continuity in general practice as a predictor of mortality, acute hospitalization, and use of out-of-hours care: registry-based observational study in Norway 

   Sandvik, Hogne; Hetlevik, Øystein; Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Background Continuity, usually considered a quality aspect of primary care, is under pressure in Norway, and elsewhere. Aim To analyse the association between longitudinal continuity with a named regular general practitioner ...
  • Continuity of care for patients with chronic disease: a registry-based observational study from Norway 

   Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background Continuity of care (CoC) is accepted as a core value of primary care and is especially appreciated by patients with chronic conditions. Nevertheless, there are few studies investigating CoC for these patients ...
  • Elektroniske læringsressurser som supplerende metode i akuttmedisinkurs tilpasset allmennleger og turnusleger - et pilotprosjekt 

   Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Nysether, Eva Linnerud; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, Lars Didrik (Research report, 2011)
   Fra 2012 innføres et krav om obligatorisk akuttmedisinkurs for spesialister i allmennmedisin hvert 5. år. Det har satt fokus på innholdet i disse kursene. Mye praktisk trening er helt sentralt, men noe teorikunnskap er ...
  • General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study 

   Blinkenberg, Jesper; Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background Primary care doctors have a gatekeeper function in many healthcare systems, and strategies to reduce emergency hospital admissions often focus on general practitioners’ (GPs’) and out-of-hours (OOH) doctors’ ...
  • The impact of variation in out-of-hours doctors' referral practices: a Norwegian registry-based observational study 

   Blinkenberg, Jesper; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Baste, Valborg; Hunskaar, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Abstract Background In a gatekeeping system, the individual doctor’s referral practice is an important factor for hospital activity and patient safety. Objective The aim of the study was to investigate the variation in ...
  • Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007 

   Morken, Tone; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe; Zakariassen, Erik (Research report, 2008-01)
   Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet arbeidet med å lage en systematisk oversikt over landets legevakter og legevaktsentraler med opplysninger ...
  • Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget 

   Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid Hjulstad; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Research report, 2014-12-09)
  • Preparedness and management during the first phase of the COVID-19 outbreak - a survey among emergency primary care services in Norway 

   Dale, Jonas Nordvik; Morken, Tone; Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Blinkenberg, Jesper; Rørtveit, Guri; Hunskår, Steinar; Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Baste, Valborg (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background The emergency primary care (EPC) services in Norway have been at the frontline of the COVID-19 pandemic. Knowledge about the EPC services’ management of the COVID-19 outbreak can be used to prepare for future ...
  • Primary care doctors in acute call-outs to severe trauma incidents in Norway–associations with factors related to patients and doctors 

   Myklevoll, Kristian; Zakariassen, Erik; Morken, Tone; Baste, Valborg; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Objective Severe trauma patients need immediate prehospital intervention and transfer to a specialised trauma hospital. In Norway, primary care doctors (PCDs) are an integrated part of the prehospital trauma care. The aim ...
  • Reasons for acute referrals to hospital from general practitioners and out-of-hours doctors in Norway: a registry-based observational study 

   Blinkenberg, Jesper; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Baste, Valborg; Hunskaar, Steinar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background General practitioners (GPs) and out-of-hours (OOH) doctors are gatekeepers to acute hospital admissions in many healthcare systems. The aim of the present study was to investigate the whole range of reasons for ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2020 

   Eikeland, Ole Johan; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2021)
   Koronapandemien prega også vakttårna i 2020. Kontaktraten steig kraftig, til 397 pr. tusen innbyggjarar (363 pr. tusen i 2019), men variasjonen mellom vakttårna var stor. Legevaktene i Arendal, Kvam og Nes drog raten opp. ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2021 

   Eikeland, Ole Johan; Midtbø, Vivian; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2022)
   Koronapandemien har i to år prega vakttårna, men i ulik grad. Kontaktraten steig igjen kraftig, til 426,6 pr. tusen innbyggjarar (397 pr. tusen i 2020). Variasjonen mellom vakttårna er stor sidan pandemien har blitt handtert ...
  • Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2022. 

   Eikeland, Ole Johan; Midtbø, Vivian; Blinkenberg, Jesper; Raknes, Guttorm (Research report, 2023)
   Koronapandemien gjorde at kontaktraten ved legevaktene steig kraftig i åra 2020 og 2021, men raten gjekk ned att i 2022, og var 380,7 pr. tusen innbyggjarar (426,6 pr. tusen i 2021). Variasjonen i reduksjonen er stor mellom ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2020 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2021)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2020. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2021 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2022)
   Dette er fjortende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2020, mens denne inneholder data fra 2021. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2022 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2023)
   Dette er femtende rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2021, mens denne inneholder data fra 2022. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk for legevakt 2023 

   Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2024)
  • Årsstatistikk fra legevakt 2017 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport; 2-2018, Research report, 2018-03-22)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2017. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regnings-kortene inneholder ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2018 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Research report, 2019-04-24)
   Dette er ellevte rapport om aktiviteten på legevakt i Norge. Tidligere rapporter omfatter årene fra 2006 til 2017, mens denne inneholder data fra 2018. Det er behov for presise data fra aktiviteten på legevakt, og ...
  • Årsstatistikk fra legevakt 2019 

   Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Blinkenberg, Jesper (Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin), Research report, 2020)
   Denne rapporten er basert på elektroniske refusjonskrav fra legevakt i årene 2006 til 2019. For hver pasientkontakt blir det laget et regningskort til Helseøkonomiforvaltningen (Helfo). Disse regningskortene inneholder ...