Show simple item record

dc.contributor.authorHatlen, Kristin
dc.contributor.authorJohannessen, Per
dc.date.accessioned2019-11-22T05:58:43Z
dc.date.available2019-11-22T05:58:43Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1890-5153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629929
dc.description.abstractRapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i sediment, blåskjell og fisk. Undersøkelsen er en del av et marint overvåkningsprogram som skal registrere miljøtilstand, spredning av PCB og effekten av en tildekking av den PCB-holdige sjøbunnen. I 2011 ble det tatt prøver av PCB-spredningen vha sedimentfeller. Disse tydet på en nedgang siden 2010 både i indre og ytre Kollevågen. Det ble i tillegg foretatt en screeningtest av en rekke miljøskadelige stoffer i sedimentet på fire forskjellige stasjoner. Testmetoden var en såkalt TerrAttest som er utviklet for terrestriske miljø. Denne inkluderte tungmetaller, PAH’er, PCB’er, fenol, kreosol og stoffer fra insektmidler. Metoden har vist seg å gi en bred oversikt over hva som finnes i miljøet, men egnes trolig ikke til å bestemme eksakte verdier. Resultatene indikerer at det finnes høye verdier av enkelte tungmetaller og PAH’er ved Kolle 1. Analysene av de andre stoffene viste at de aller fleste fantes i høyest konsentrasjon ved Kolle 1, men nivåene var trolig ikke urovekkende høye.nb_NO
dc.description.sponsorshipBergen kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUni Research Miljø SAM-Marinnb_NO
dc.subjectKollevågennb_NO
dc.subjectTerrAttestnb_NO
dc.subjectPCBnb_NO
dc.subjectMiljøundersøkelsenb_NO
dc.titleMarinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2011.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.issueSAM - 02 - 2012nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.subject.nsiNaturvitenskapnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record