• Marin miljøundersøkelse ved Bjørnskjæret og Slokkholmen Øst i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2008 

   Vassenden, Gisle; Johannessen, Per (Research report, 2009)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2010 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2010)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2011. 

   Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2013 

   Haave, Marte; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Statoil Petroleum AS ved Kollsnes prosessanlegg i 2013. Det har tidligere blitt utført flere marine undersøkelser ...
  • MOM C undersøkelse ved Håøya i Trondheimsleia i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra 3 stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Trondheimsleia, Hitra kommune i ...
  • MOM C undersøkelse ved Lille Torsøy i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS ved oppdrettslokaliteten Lille Torsø, ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Mannbruholmen i Sulfjorden i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i nord for Frøya, Frøya kommune i ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokaliteten Tennøya i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i området mellom øyene Sula og Frøya, ...
  • MOM C undersøkelse ved Valøyan i Sulfjorden i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra tre stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i området ved Sulfjorden, nord for ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Ånnaholmane i Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per; Isaksen, Trond Einar (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kalvøya ved Værlandet, Askvoll kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Skorpo NV i Kvinnherad kommune, mars 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersokelse av miljoforholdene i sjoen ved oppdrettslokaliteten Skorpo NV i Kvinnheradsfjorden, Kvinnherad kommune. Formalet med undersokelsen var a beskrive miljotilstanden i omradet basert ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013 

   Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i resipienten utenfor settefiskanlegget Sørebø ved Øystrebøvatnet innerst i Fuglesetfjorden, Høyanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive ...
  • MOM C-undersøkelse ved Bremnessvaet og Brettingen i 2011 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Etter avtale med Aqua Kompetanse AS har Seksjon for anvendt miljøforskning sortert bunnprøver fra fem stasjoner og identifisert artene i disse. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS i Trondheimsleia, Smøla kommune i Møre ...
  • MOM C-undersøkelse ved Gjessingen i Åfjord kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Gjessingen i Flesafjorden i Åfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Hausan i Hemne kommune, januar 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Hausan i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune i 2011 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune. Innsamlingene ble gjennomført 29. november 2011. På samme tokt ble det også tatt ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse ved oppdrettslokaliteten Hestholmen ved Kvitsøy i Boknafjorden, Kvitsøy kommune. Innsamlingene ble gjennomført 4. og 13. oktober 2011. På samme tokt ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Lindvik, Vindafjord kommune i 2011 

   Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliten Lindvik i Vindafjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og ...