• MOM C-undersøkelse ved Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettsanleggene Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Fætten i Halsa kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Fætten i Vinjefjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Honnhammarvika og Hegerbergtrøa i Tingvoll kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokalitetene Honnhammarvika og Hegerbergtrøa i Tingvollfjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • MOM C-undersøkelse ved Kjørsvikgrunnen i Hemne kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kjørsvikgrunnen i Hemnefjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på innsamling av ...
  • MOM C-undersøkelse ved Leikvangbukta i Bjugn kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved Leikvangbukta i Bjugn. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkelser utført ...
  • MOM C-undersøkelse ved Rataren II i Frøya kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rataren I og II i Frøya kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Ratvika i Åfjord kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved den nye oppdrettslokaliteten Ratvika i Linesfjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Sandøya III i Roan kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sandøya III i Roan kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Singsholmen i Hitra kommune, 2011. 

   Kjerstad, Arild; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Viser til rapport ”Kartlegging av miljøforhold rundt lokaliteten Singsholmen”, datert 02.03.2009 (Kjerstad, 2009). Feltarbeid på denne undersøkelsen ble utført 21.01.2009. Dette var en utvidet MOM B-undersøkelse for å ...
  • MOM C-undersøkelse ved Steinholmen i Aure kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Steinholmen i Aure kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Storskjæret i Aure kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Storskjæret i Aure kommune (lok. nummer 31338). Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Ulværholmen i Hitra kommune, 2011 Revidert versjon: 9.1.2012 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Ulværholmen i Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Vikageilen i Kristiansund kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Vikageilen i Freifjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • Oppfølgende miljøundersøkelse ved Kollsnes prosessanlegg i 2010 

   Hestetun, Jon; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra den marine bunn- og fjæreundersøkelsen utført av SAM-Marin på vegne av Statoil Petroleum AS ved Kollsnes prosessanlegg i 2010. Det har tidligere blitt utført flere marine undersøkelser ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Hestetun, Jon; Heggøy, Erling; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkingsprogrammet “Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2015, og inneholder resultatene fra den første prøvetakingen høsten ...