• MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tranøya, nordøst for Vallersund i Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettsanleggene Andholmen 1 og 2 i Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Fætten i Halsa kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Fætten i Vinjefjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Gjessingen i Åfjord kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Gjessingen i Flesafjorden i Åfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Hausan i Hemne kommune, januar 2012 

   Haugen, Rune; Johannessen, Per; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Hausan i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Honnhammarvika og Hegerbergtrøa i Tingvoll kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokalitetene Honnhammarvika og Hegerbergtrøa i Tingvollfjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • MOM C-undersøkelse ved Kjørsvikgrunnen i Hemne kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kjørsvikgrunnen i Hemnefjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på innsamling av ...
  • MOM C-undersøkelse ved Korsneset i Halsa kommune, mars 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Korsneset i Vinjefjorden i Halsa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Leikvangbukta i Bjugn kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved Leikvangbukta i Bjugn. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og bunndyrsundersøkelser utført ...
  • MOM C-undersøkelse ved lokalitet Edøya i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Edøya i Frøyfjoden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Rataren II i Frøya kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rataren I og II i Frøya kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Ratvika i Åfjord kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved den nye oppdrettslokaliteten Ratvika i Linesfjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...
  • MOM C-undersøkelse ved Sandøya III i Roan kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sandøya III i Roan kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Steinholmen i Aure kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Steinholmen i Aure kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Stokkvika i Hemne kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Stokkvika i Hemnefjorden i Hemne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Storskjæret i Aure kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Storskjæret i Aure kommune (lok. nummer 31338). Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse ved Ulværholmen i Hitra kommune, 2011 Revidert versjon: 9.1.2012 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Ulværholmen i Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved Urda i Surnadal kommune, februar 2012 

   Haugen, Rune; Vassdal, Tone; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdretts-lokaliteten Urda i Trangfjorden i Surnadal kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved Vikageilen i Kristiansund kommune, 2011 

   Haugen, Rune; Hestetun, Jon (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Vikageilen i Freifjorden. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Farmansøya i Roan kommune, november 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved Farmansøya i Roan kommune Denne lokaliteten har vært i bruk siden 2004. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...