• Marin miljøundersøkelse i Bremsnesfjorden, 2009 

   Kristiansen, Mads; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Bremsnesfjorden i Frei kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapene Marine Harvest AS og Lerøy Hydrotech AS. Formålet ...
  • Marin miljøundersøkelse i Estenvika, Jøssundfjorden 2010 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på havbunnen mellom to oppdrettsanlegg i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Fillfjorden, 2009 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Fillfjorden i Hitra kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Formålet med undersøkelsen har vært ...
  • Marin miljøundersøkelse i Gyltfjorden og Follafjorden i 2008 

   Johansen, Per-Otto; Hatlen, Kristin (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved to Nord-Trønderske fjordområder som begge har flere matfiskanlegg for laks. De aktuelle fjordene heter Gyltfjorden i Fosnes kommune, og Follafjorden ...
  • Marin miljøundersøkelse i Halsafjorden i 2010 

   Olsen, Fredrik; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech har vi undersøkt miljøforholdene på havbunnen utenfor oppdrettsanlegget Halsabukta. Resultatene er tolket etter KLIFs klassifiseringssystem. Resultatene viser at miljøforholdene på havbunnen ...
  • Marin miljøundersøkelse i Havsundet øst for Husøya i Bjugn kommune i 2009 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Havsundet ved Husøya i Bjugn kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Formålet med undersøkelsen ...
  • Marin miljøundersøkelse i Heggvika i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en miljøundersøkelse i området utenfor matfiskanlegget Heggvika, i Bindal kommune. Målet med undersøkelsen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske sedimentanalyser ...
  • Marin miljøundersøkelse i Jakobsteinsvika 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Marine Harvest Nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse (MOMC) i Lekafjorden utenfor oppdrettsanlegget Jakobsteinsvika. UNI Research i Bergen og Eurofins Norsk Miljøanalyse AS i Moss ...
  • Marin miljøundersøkelse i Kornstadfjorden, 2009 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en miljøundersøkelse ved oppdrettsanlegget Kornstad (Marine Harvest AS) i Kornstadfjorden, Møre og Romsdal. Formålet har vært å få beskrevet miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • Marin miljøundersøkelse i Valsøyfjorden i 2010 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Aqua Kompetanse AS har på oppdrag fra Lerøy Midnor, Settefisk avd. Botn gjennomført en resipientundersøkelse Valsøyfjorden, Halsa kommune. Fra to stasjoner i fjorden er det analysert to grabbprøver med dyrearter, og en ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Bjørnskjæret og Slokkholmen Øst i 2011 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   På oppdrag fra Marine Harvest, region nord, har Aqua Kompetanse AS gjennomført en resipientundersøkelse i Risværfjorden, Leka Kommune, i Nord-Trøndelag fylke. Det er tatt prøver fra fire stasjoner i området rundt ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal 

   Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   På oppdrag fra Lerøy Hydrotech, har Aqua Kompetanse AS samlet inn bunnprøver fra tre stasjoner ved Jelkrem i Kvernesfjorden, Møre og Romsdal. Disse bunnprøvene er analysert med tanke på var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Skjervøy i Osen kommune i 2009 

   Arnkværn, Gyda; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Flatøyfjorden i Osen kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Stjørdal båthavn, Eggebogen i Steinkjer og Kjerknesvågen i Inderøy 

   Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Aqua Kompetanse AS har samlet inn bunnprøver fra tre småbåthavner i Trondheimsfjorden. Uni Research i Bergen har identifisert innholdet i disse, og vurdert miljøtilstanden opp mot retningslinjene for klassifisering av ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Torgerhaugen, Indre Follafjord 2010. 

   Staven, Fredrik; Olsen, Anders W; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegget Torgerhaugen i indre Foldafjord, i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. I undersøkelsen er det tatt bunnprøver samt hydrografiske ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Øksninga i Bindal kommune 

   Olsen, Anders W; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne miljøundersøkelsen undersøker miljøtilstanden på tre stasjoner i nærheten av matfiskanlegget Øksninga i Bindalsfjorden, Bindal kommune. Målsetningen har vært å beskrive miljøtilstanden ved bruk av kjemiske og geologiske ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2010 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Johannessen, Per (Research report, 2010)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevåg-område, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2011. 

   Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2012. 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin (Research report, 2013)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2013. 

   Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det tidligere er registrert høye forekomster av ...