• Marin miljøundersøkelse ved Raudøya i Osen, 2010 

      Olsen, Anders W; Staven, Fredrik; Hatlen, Fredrik; Johansen, Per-Otto (Research report, 2011)
      Denne rapporten omhandler en resipientundersøkelse i ytre basseng av Svesfjorden, Osen kommune. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Bjørøya Fiskeoppdrett AS, som har anlegg i fjordbasseng. Målsetningen er å dokumentere ...