• Endringsrapport til SAM e-Rapport nr. 42-2013: MOM C- undersøkelse fra lokalitet Åpenvika i Varangerfjorden, Sør-Varanger kommune, mars 2013 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Alme, Øydis; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Åpenvika i Varangerfjorden, Sør-Varanger Kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • Miljøovervåkning ved Kværner Stord Demolering og Scanmet i 2015 

   Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto; Hadler- Jacobsen, Silje (Research report, 2016)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Kværner Stord Demolering og Scanmet utført en resipientundersøkelse i havnebassenget ved Eldøyane. Hensikten har vært å undersøke om det marine miljøet er påvirket av driften til ...
  • MOM C undersøkelse ved Ånholmen i 2012 

   Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Sandnes, Thomas; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Ånholmen i Fosnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C undersøkelse ved Båtfjordstranda i 2012 

   Staven, Fredrik; Strøm, Vidar; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved matfiskanlegget Båfjordstranda tilhørende Emilsen Fisk AS i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved Nye Lekafjorden i 2012 

   Strøm, Vidar; Staven, Fredrik; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved ett planlagt oppdrettsanlegg i Lekafjorden i Leka kommune, tilhørende firmaet Emilsen Fisk AS. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokalitet Lyngøya i 2012 

   Staven, Vidar; Staven, Fredrik; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Lyngøya som driftes av Sinkaberg Hansen AS i Vikna kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Geitryggen i Arnøfjorden, Nærøy kommune, mars 2013 

   Strøm, Vidar; Sandnes, Otto K; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Geitryggen i Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- og ...
  • MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitet Slokkholmen Øst, desember 2012 

   Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Slokkholmen Øst, i Risværfjorden i Leka kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse for Osland Havbruk AS fra lokalitetene Mjølsvik, Eidesberget, Bjønnspjotneset, Oslandsura og Sørevik i Sognefjorden, Høyanger kommune 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Vassdal, Tone (Research report, 2012)
   oppdrettslokaliteter, Mjølsvik, Eidesberget, Bjønnspjotneset, Oslandsura og Sørevik, samt fjernstasjon Sogn 4. Alle lokalitetene ligger i Sognefjorden og Fuglsetfjorden i Høyanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • MOM-C undersøkelse fra Lauvsneselva, Flatanger kommune, juli 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen i utslippsområdet til Flatanger Settefisk AS i Lauvsnesbukta, Flatanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Digermulen i Eiterfjorden, Nærøy kommune, april 2013 

   Strøm, Vidar; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse ved oppdrettslokaliteten Digermulen i Nærøy kommune. Lokalitetene eies av Midt-Norsk Havbruk AS. Prøvene ble tatt av Aqua Kompetanse AS 17. ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Dyrholmen, Finnøy kommune 2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Dyrholmen ved Nedstrandfjorden i Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune i 2011 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse fra oppdrettslokaliteten Furevika i Vilnesfjorden, Fjaler kommune. Innsamlingene ble gjennomført 29. november 2011. På samme tokt ble det også tatt ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Geitholmen, Vikna kommune i 2012 

   Strøm, Vidar; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Geitholmen tilhørende Sinkaberg Hansen AS i øymylderet vestenfor Nærøysundet, i Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johannessen, Per (Research report, 2012)
   Rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse ved oppdrettslokaliteten Hestholmen ved Kvitsøy i Boknafjorden, Kvitsøy kommune. Innsamlingene ble gjennomført 4. og 13. oktober 2011. På samme tokt ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i oktober 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Hestholmen, Kvitsøy kommune i Rogaland. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hosenøyan i Åfjord kommune april 2013 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Haugen, Rune (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved den nye oppdrettslokaliteten Hosenøyan i Flesajorden, nordvest av Stokkøya, Åfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kåholmen og Heggvika i Fillifjorden Hitra kommune, januar 2013 

   Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokalitetene Kåholmen og Heggvika i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Lokalitetene eies av oppdrettskonsernet Marine Harvest Norway AS. Formålet ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Krabbholmen II i Åfjord kommune, april 2013 

   Haugen, Rune; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved oppdrettslokaliteten Krabbholmen II sør i Linesfjorden, Åfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langeråa i Hellefjorden, Flora kommune i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliten Langeråa i Hellefjorden, Flora kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...