• Resipientundersøkelse i Kjøkkelvik 

      Ensrud, Tor; Alvestad, Tom; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
      Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt i Kjøkkelvik i forbindelse med planer om utbygging av ny småbåthavn. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver, hydrografiprøver ...