• MOM C undersøkelse ved lokalitet Lismåsøy i Tilremfjorden Brønnøy kommune 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Lismåsøy i Tilremfjorden, Brønnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra Lauvsneselva, Flatanger kommune, juli 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen i utslippsområdet til Flatanger Settefisk AS i Lauvsnesbukta, Flatanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse ved lokalitet Kyrøyan Vikna kommune i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kyrøyan, i Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- ...
  • MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i påvirkningssoner i sjøen ved oppdrettslokaliteten Havsundet tilhørende Marine Harvest Norway AS i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Lokaliteten består av et ...
  • MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i påvirkningssoner i sjøen ved oppdrettslokaliteten Havsundet tilhørende Marine Harvest Norway AS i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Lokaliteten består av et ...