• MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Onarøy i Tysnes kommune i 2008 

   Johansen, Per-Otto; Botnen, Helge (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved et oppdrettsanlegg som ligger på svai i Onarheimsfjorden. Formålet med undersøkelsen som ble gjennomført 7. oktober 2008, var å beskrive miljøtilstanden ...
  • Resipientundersøkelse i Egersund havneområde i 2009 

   Botnen, Helge; Vassenden, Gisle; Heggøy, Erling; Johannessen, Per (Research report, 2009)
   Denne rapporten tar for seg miljøforholdene i Egersund havneområde, som i dag fungerer som resipient for fiskeindustrien i byen, både konsumanlegg og fiskemel/-oljeanlegg. Området har tidligere også fungert som resipient ...