• Marin miljøundersøkelse i Belsvik, Hemne kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   I forbindelse med utslippet til Lerøy Midnor`s settefiskanlegg på Belsvik i Hemne kommune, ble det tatt grabbprøver på to lokaliteter. Fra Stasjon 1-08 (Røstkvervet) ble det tatt kvantitative dyrelivsprøver, og sedimentprøver. ...
  • Marin miljøundersøkelse i Hoplafjorden i 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   I forbindelse med en resipientovervåkning grunnet utslipp fra et settefiskanlegg, ble det tatt fem grabbprøver på en stasjon i Hoplafjorden, Levanger kommune den 29.september 2008. Fire av disse ble undersøkt for ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Lille Torsø, Hitra kommune i 2008 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av tre stasjoner ved matfiskanlegget Lille Torsøy i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var ...
  • Marin miljøundersøkelse ved Skjervøy i Osen kommune i 2009 

   Arnkværn, Gyda; Kristiansen, Mads; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på tre stasjoner i Flatøyfjorden i Osen kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapet Marine Harvest AS. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • Miljøundersøkelse i Jøssundfjorden 2009 

   Olsen, Anders W; Arnkværn, Gyda; Heggøy, Erling; Johansen, Per-Otto (Research report, 2009)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på to stasjoner i Jøssundfjorden i Flatanger kommune. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra oppdrettsselskapene Marine Harvest AS og Bjørøya Fiskeoppdrett AS. ...
  • Miljøundersøkelse i Mursteinsfjorden i 2007 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Johansen, Per-Otto (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en marin miljøundersøkelse på to stasjoner i Mursteinsfjorden i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Bjørøya fiskeoppdrett AS og Marine Harvest AS, avd. Midt ...
  • Resipientundersøkelse i indre basseng av Jøssundfjorden, Flatanger kommune i februar 2008 

   Arnkværn, Gyda; Olsen, Anders W; Salmer, Maria P.; Sandnes, Otto K; Vassenden, Gisle (Research report, 2008)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene på en stasjon i sjøen i det innerste bassenget i Jøssundfjorden, Flatanger kommune. Undersøkelsen er gjennomført etter oppdrag fra Marin Harvest AS, Avd. Midt ...