• Marin overvåking Rogaland, Statusrapport april 2015 

   Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Undersøkelsen omfatter en vurdering av de biologiske, fysiske og kjemiske forhold over et stort sjøareal i Rogaland. De biologiske undersøkelsene inneholder bunndyrsprøver og makroalger. Tetthet av mikroalger i vannmassene ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2012 

   Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto; Torvanger, Ragni; Alvestad, Tom (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • MOM C - undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune 2013. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alvestad, Tom; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Skånevikfjorden i Etne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C - undersøkelse fra lokalitet Tendalsvik i Etne kommune 2013. Januar 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Alvestad, Tom; Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tendalsvik i Skånevikfjorden i Etne kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto; Alvestad, Tom (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra marinbiologiske og kjemiske undersøkelser gjort i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2012. Anlegget drives ...
  • Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen tar for seg de marine miljøforholdene i sjøen utenfor Festingdalen avfallsdeponi i Sogndal kommune og omfatter undersøkelser av hydrografi, strømmåling, kornfordeling, strandsone, bunnfauna og miljøgifter i ...
  • Resipientundersøkelse i Kjøkkelvik 

   Ensrud, Tor; Alvestad, Tom; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2010)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en marinbiologisk miljøundersøkelse foretatt i Kjøkkelvik i forbindelse med planer om utbygging av ny småbåthavn. Rapporten presenterer resultatene fra sedimentprøver, hydrografiprøver ...