• Marin overvåking Rogaland, Statusrapport april 2015 

   Torvanger, Ragni; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Alme, Øydis; Alvestad, Tom; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Undersøkelsen omfatter en vurdering av de biologiske, fysiske og kjemiske forhold over et stort sjøareal i Rogaland. De biologiske undersøkelsene inneholder bunndyrsprøver og makroalger. Tetthet av mikroalger i vannmassene ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse i Namsos havn og indre Namsenfjorden i 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni (Research report, 2012)
   Denne rapporten tar for seg de marine miljøforholdene ved Namsos i 2012. Undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Namsos kommune. Rapporten omfatter undersøkelser av hydrografi, næringssalter, kornfordeling og kjemiske ...
  • Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2012 

   Vassdal, Tone; Johansen, Per-Otto; Torvanger, Ragni; Alvestad, Tom (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen utenfor AS Sævareid Fiskeanlegg på Sævareid i Fusa kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment- ...
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2012. 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin (Research report, 2013)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det er registrert høye forekomster av PCB i ...
  • MOM C undersøkelse ved lokalitet Lismåsøy i Tilremfjorden Brønnøy kommune 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Lismåsøy i Tilremfjorden, Brønnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tranøya, nordøst for Vallersund i Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C undersøkelse ved oppdrettslokalitet Lyngøya i 2012 

   Staven, Vidar; Staven, Fredrik; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Lyngøya som driftes av Sinkaberg Hansen AS i Vikna kommune, Nord-Trøndelag. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Klubben i Tollesundet, Solund kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Klubben i Tollesundet på nordøst siden av Sula i Solund kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013 

   Isaksen, Trond Einar; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Torvanger, Ragni (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Sveholmane i Flora kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM C-undersøkelse ved lokalitet Edøya i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Edøya i Frøyfjoden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra Klungset, Nærøy kommune, i desember 2012 

   Strøm, Vidar; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Klungset tilhørende Val Alva i ytre Foldafjord, i Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM-C undersøkelse fra Lauvsneselva, Flatanger kommune, juli 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen i utslippsområdet til Flatanger Settefisk AS i Lauvsnesbukta, Flatanger kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Dyrholmen, Finnøy kommune 2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Dyrholmen ved Nedstrandfjorden i Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Fuglåsen, Smøla kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Hatlen, Kristin; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Fuglåsen i Ramsøyfjorden, Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Geitholmen, Vikna kommune i 2012 

   Strøm, Vidar; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Geitholmen tilhørende Sinkaberg Hansen AS i øymylderet vestenfor Nærøysundet, i Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune, september 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hestholmen, Kvitsøy kommune i oktober 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Hestholmen, Kvitsøy kommune i Rogaland. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kråka, Smøla kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kråka, nord av Hopen, Smøla kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Masterholmen i Roan kommune, 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse gjennomført i november 2013 av miljøforholdene ved de tre lokalitetene Masterholmen I, Masterholmen II og Buholmen ved Masterholmen i Roan kommune. Disse tre lokalitetene ligger ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Nordheimsøy Finnøy kommune 2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Nordheimsøy ved Nedstrandfjorden i Finnøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...