Now showing items 21-39 of 39

  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Omsøyholman i Hitra kommune, Mai 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Omsøyholman i Frøyfjorden, Hitra kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune i 2012 

   Torvanger, Ragni; Vassdal, Tone; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rennaren i Talgjefjorden, Rennesøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Renndalen, Halsa kommune, 2014 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved lokaliteten Renndalen i Halsa kommune. Denne lokaliteten har vært i bruk siden 2009. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Rundklumpen, Bjugn kommune August 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rundklumpen i Valsfjorden, Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Sandholmen i Sandøy kommune Mars 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved oppdrettslokaliteten Sandholman nord i Harøyfjorden, Sandøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Tallaksholmen i Bokn kommune , Oktober -2012 

   Vassdal, Tone; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tallaksholmen ved Karmsundet i Bokn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokaliteten Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved en oppdrettslokalitet ved Lauplandsholmen i Boknafjorden, Bokn kommune i oktober 2012. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • MOM-C undersøkelse ved lokalitet Kyrøyan Vikna kommune i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Kyrøyan, i Vikna kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, sediment-, kjemi- ...
  • MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i påvirkningssoner i sjøen ved oppdrettslokaliteten Havsundet tilhørende Marine Harvest Norway AS i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Lokaliteten består av et ...
  • MOM-C undersøkelse ved stamfiskanlegget Havsundet i 2012 

   Strøm, Vidar; El Shaikh, Nasir; Torvanger, Ragni; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto (Research report, 2012)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i påvirkningssoner i sjøen ved oppdrettslokaliteten Havsundet tilhørende Marine Harvest Norway AS i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag. Lokaliteten består av et ...
  • Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Recipient survey in relation to the exception of secondary treatment of sewage emissions in Fjell municipality 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   The 2011–2012 surveys include the parameters hydrography-, bacteria-, nutrients-, chlorophyll a-, environmental toxins and benthos samples were examined at stations Våg 8, Basv, Knar S og Knar N (Figure 1.1) in accordance ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2012 er den andre overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og sørfjorden til Knarvik, Nordåsvannet, i ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2013 er den tredje overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og Sørfjorden til Knarvik (Område 1); Dolviken, ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015, Årsrapport 2015 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Hadler-Jacobsen, Silje; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2016)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det femte året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011-2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2015 sammen ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Hadler- Jacobsen, Silje; Lode, Torben; Johannessen, Per; Alme, Øydis (Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2014 sammen med ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016, Årsrapport 2016 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per (Research report, 2017)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra det sjette året i miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2016, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2016 sammen ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing For Fjell kommune 2012 

   Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Hatlen, Kristin; Johannessen, Per (Research report, 2013)
   I 2011 ble hydrografi-, næringssalt-, klorofyll a- og bakteriologiske prøver undersøkt fra stasjonene Knar N (Knarrevika), Basv (Basvika) og Våg 8 (Vågen) langs den østre og nordøstre siden av Lillesotra. I 2012 ble dette ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...