• Aldring og helse - kartleggingsstudie 

   Ringstad, Arne Jarl; Bakke, Åshild; Lie, Terje; Arvesen, Bjørn; Skaftun, Jorunn-Elise (Research report, 2002)
   Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet ”Aldring og helse - kartleggingsstudie”. Formålet med prosjektet er tredelt: 1) Gi en beskrivelse av alderssammensetning, arbeidsevne og helse blant dagens offshorearbeidere. ...
  • Fremtidens boreoperasjoner VI 

   Ringstad, Arne Jarl; Hagen, Egon (Research report, 1992)
  • Helikoptersikkerhet og arbeidsmiljø 

   Lie, Terje; Ringstad, Arne Jarl (Research report, 1998)
   Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse av helikoptersikkerhet og arbeidsmiljø. Undersøkelsen er gjennomført i juli måned 1998 og omfatter ansatte på alle typer installasjoner i Nordsjøen. Et sentralt mål med ...
  • Kommunal Yrkeskadeforebygging - et arbeidsmiljøprosjekt i Stavanger kommune 

   Lauridsen, Øyvind; Ringstad, Arne Jarl (Research report, 1994)
   Målsettingen med prosjektet har vært å oppnå en reduksjon av sykefraværet i Stavanger kommune gjennom målrettet forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet. Metioder fra ulykkesforebyggende arbeid i offshoreindustrien ...
  • Metode for å vurdere beredskapsopplæring - Brukerveiledning 

   Njå, Ove; Ringstad, Arne Jarl; Sandve, Kjell; Haukås, Harald; Buytendorp, Hege; Wesøe, Hans Peter (Research report, 1997)
   Rapporten beskriver en metode som er utviklet for å vurdere godheten av program og aktiviteter knyttet til beredskapsopplæring. Metoden består av to nivåer: Nivå I Totale opplæringsprogram Nivå li Konkrete opplæringstilbud ...
  • Metode for å vurdere beredskapsopplæring - hovedrapport 

   Njå, Ove; Ringstad, Arne Jarl; Sandve, Kjell; Haukås, Harald; Buytendorp, Hege; Wesøe, Hans Peter (Research report, 1997)
   Rapporten beskriver en metode som er utviklet for å vurdere godheten av program og aktiviteter knyttet til beredskapsopplæring. Rapporten redegjør for den teoretiske bakgrunnen for metoden, som inkluderer elementer fra ...
  • Tapsårsaksmodellen i SYNERGI – potensiale for forbedringer 

   Sandve, Kjell; Ringstad, Arne Jarl (Research report, 1999)
  • Tre eller fire uker hjemme? 

   Mikkelsen, Aslaug; Helgesen, Svein; Jøsendal, Kari; Karlsen, Jan Erik; Ringstad, Arne Jarl; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
   RF-Rogalandsforskning fikk i oktober 2000 forespørsel fra Norsk Rederiforbund om å gjennomføre et prosjekt om forholdet mellom sikkerhet og innføring av fire versus tre uker hjemme som arbeidstidsordning for offshoreansatte ...
  • Undersøkelse om praksis og lover, forskrifter og avtaler 

   Njå, Ove; Ringstad, Arne Jarl (Research report, 2000)
   I denne rapporten presenteres en kartlegging av brannsektoren i Norge, med fokus på brannvesens fortolkning av lover og avtaler realisert i etablert praksis. Formålet med rapporten er å gi empirisk kunnskap om hvordan ...
  • Utvikling av måleparametre for helse og arbeidsmiljø i offshore relatert virksomhet 

   Ringstad, Arne Jarl (Research report, 2002)
   Denne rapporten inneholder tre notater fra en utredning om måleparametre for helse og arbeidsmiljø i offshorerelatert virksomhet. Det første notatet tar opp begreper knyttet til HMS-indikatorer og viser til internasjonal ...