• EØS/EU og kommunene som politisk og administrativt styrings­nivå - hva kan vi lære av Danmark? 

   Farsund, Arild Aurvåg; Lie, Trond (Research report, 1994)
   Denne rapporten tar opp noen av utfordringene som EØS-avtalen og et eventuelt EU­medlemskap reiser for det kommunale system som politisk og administrativt styringsnivå. Vårt utgangspunkt er å se på hva kommunene og ...
  • Fri til å velge - gevinst eller tap? 

   Nødland, Svein Ingve; Berge, Dag Magne; Johansen, Reidar; Lie, Trond; Meissner, Rudolf (Research report, 1992)
  • Kompetansegivende videreutdanning av mellomledere i kommunal sektor 

   Lie, Trond; Nybø, Geir; Simonsen, Cecilia Wik (Research report, 1996)
   Rapporten kartlegger kompetansebehov hos mellomledere i kommunal virksomhet. Ulike tilbud av kompetansegivende videreutdanning gjennomgås kort. Betingelser og strategi for å utvikle et tilbud ved Høgskolen i Stavanger drøftes.
  • Komplekse forsøk i komplekse organisasjonar 

   Lie, Trond (Report, 1993)
   Tema for denne rapporten er iverksetting og utfall av kommunale forsøksprosjekt. Rapporten omhandlar frikommuneforsøka med bydelsforvaltning i Stavanger og Trondheim. Fokus blir sett på forsøksprosessen som politisk prosess.
  • Nordisk Kulturfond - implementeringsorgan og katalysator i den nordiske kulturpolitikken 

   Lie, Trond (Research report, 1996)
   Formålet med denne rapporten er å belyse den situasjon som Nordisk Kulturfond (NKF) befinner seg i, og analysere fondets prioriteringer og fordelingspraksis sett i relasjon til overordnede mål og strategier for den nordiske ...
  • Nye Trondheim - bedre styring og økt fleksibilitet? 

   Lie, Trond; Olsen, Kjell Harald; Opedal, Ståle Harald (Research report, 1995)
   Trondheim kommune startet høsten 1988 et omfattende omstillingsprogram kalt "Nye Trondheim". Måletvar å demokratisere styringen av kommunen samt å effektivisere og gjøre organisasjonen mer fleksibel. Dette skulle gjenopprette ...
  • Nye Trondheim - virkninger for ansatte og ledere i publikumsrettede tjenester 

   Lie, Trond; Larsen, Hilde Stuland (Research report, 1996)
   Trondheim kommune startet høsten 1988 et omfattende omstillingsprogram kalt "Nye Trondheim". Måletvar å demokratisere styringen av kommunen samt å effektivisere og gjøre organisasjonen mer fleksibel. Dette skulle gjenopprette ...
  • Organisering av PP-tenesta i det kommunale oppvekstarbeidet 

   Lie, Trond (Research report, 1996)
   Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund sette våren 1995 i gang eit forprosjekt for eit utviklingsprosjekt om "Organisering av PP-tenesta i det kommunale oppvekstarbeidet". Som ein ...
  • Posten mellom politikk og butikk 

   Larsen, Hild Stuland; Opedal, Ståle Harald; Lie, Trond (Research report, 1995)
  • Spesialist eller generalist? 

   Lie, Trond; Hauge, Jarleiv (Report, 1993)
   Dette er den andre rapporten frå evalueringa av det nasjonale forsøksprosjektet "Alternativ organisering av barnevernet". Prosjektet er eit samarbeidstiltak mellom Barne- og familie­departementet og Kommunenes Sentralforbund ...